Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Stikkord:

Slik murer danskene seg ute

Her ser du danske arbeidere i full sving med å gjerde seg ute fra Tyskland i håp om å unngå afrikansk svinepest via villsvin derfra. Et sju mil langt gjerde ble påbegynt i januar i år på grensa mellom Danmark og Tyskland.


Bilde: Dette bildet er tatt i slutten av januar på den danske grensen mot Tyskland. Her graves gjerdet en halv meter ned i bakken, slik at det gjenstår halvannen meter over bakken. [Foto: NTB Scanpix/AP]

Også tyskerne er i ferd med å bygge gjerder mot villsvin østfra, og lenger sør i Europa skjer det også liknende ­tiltak mellom Belgia og Frankrike.

I Danmark frykter myndighetene og næringa at afrikansk svinepest i den danske svinepopulasjonen vil kunne ødelegge hele næringa. Danske myndigheter har satt av 43 millioner kroner til å bygge gjerdet, men det er avsatt enda mer penger til andre tiltak for å unngå smitte i et spleiselag mellom myndighetene og næringa. Et utbrudd av afrikansk svinepest i Danmark vil kunne gi full stans i all eksport av svinekjøtt fra landet. Danskene eksporterer svinekjøtt for om lag 30 milliarder kroner årlig.

Frykten for afrikansk svinepest er også veldig stor i mange andre sentraleuropeiske land, siden den allerede har kommet til Vest-Europa. Sykdommen har vært påvist i Polen, Litauen, og Latvia siden 2014, og i 2018 ble det oppdaget smittetilfeller i Tsjekkia, Romania og Belgia.

Også Finland overveier om det skal bygges et 50 mil langt gjerde på grensa mot Russland.  De ønsker også å intensivere jakten på villsvin. Finnene skjøt i fjor om lag 900 villsvin av en populasjon på drøyt 3000 dyr.

I dette nummeret av Svin har vi for første gang et eget temanummer om smittebeskyttelse. Her retter vi oppmerksomheten mot smittebeskyttelse generelt sett med norske øyne. Villsvinproblematikken i Norge følger vi kontinuerlig, så den er ikke noe hovedtema nå. Den er selvsagt også høyaktuell for oss.

[Kilder: ATL/AP]