Publisert: 11.09.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Stikkord:

Får premie for villsvinprøver

Mattilsynet vil nå betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som felles i Norge. 


Ordningen er ett av tiltakene i handlingsplanen mot villsvin. Villsvin er en uønsket art i Norge, blant annet fordi de kan være bærere av sykdommer som smitter til andre dyr og mennesker, og som vi ellers ikke har her til lands. De kan også føre til skader på jordbruksareal og skog, Villsvin kan også forårsake trafikkulykker, og kan i noen tilfeller være farlige, særlig for løse hunder under jakt. Derfor er det laget en handlingsplan mot villsvin, der et av tiltakene er å betale ut godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av felt villsvin.

– Prøver fra villsvinene vil gi oss viktig informasjon om helsetilstanden på villsvin, og vil dessuten bidra til å gi oss en bedre oversikt over antall og utbredelse, sier Ole-Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet

Godtgjørelsen gjelder kun for dyr som er felt i Norge.

Opptil 2000 kroner
Godtgjørelsen er i utgangspunktet på 500 kroner per villsvin. I tillegg utbetales 1500 kroner ekstra for sugger, siden disse er de viktigste bidragsyterne til økningen i bestanden. Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året. Jegere får også gratis undersøkelse av slaktet for trikiner.

Sammen med prøvematerialet som skal tas ut for å kontrollere helsetilstanden, skal det sendes inn haletupp fra alle villsvin og vulva (ytre kjønnsåpning) fra sugger.