Publisert: 13.11.2020 Oppdatert: 13.11.2020

Stikkord:

Fikk APP i smågrisproduksjonen

Stevner forsikringsselskapet

Smågrisprodusenten på Bryne er i ferd med å miste svine­produksjonen sin. Etter APP-­angrepet er smågriskvaliteten så dårlig til at det er problematisk å selge dyra. Produsenten mener at alt må saneres. Nå stevnes forsikringsselskapet for manglende erstatning.


– Vi må sanere. Det holder ikke å slakte ut bare de sjuke dyra. Det mener veterinærer  også. Men If ­holder på sitt og vil bare erstatte dyr som slaktes ut, sier Tjalve Braut.

Vi er i Horpestadvegen vest for Bryne på Jæren. Her har Tjalve Braut drevet garden og bygd den opp siden han kjøpte den på det åpne markedet i 1993. Det er ren smågrisproduksjon på konsesjonsnivå på garden, og i sommer fikk han påvist APP serotype 8. Besetningen er godt forsikret, men If holder igjen på utbetalingene. Derfor stevnet Braut forsikringsselskapet sitt for Jæren tingrett den 1. oktober i høst.

Hjelper ikke
– Det er ingen vaksine som virker mot denne sjukdommen, sier Tjalve Braut. 

– Vi merket det rett før nyttår. Små griser døde cirka tre uker etter avvenning, gjerne fem-seks i slengen. Så vaksinerte vi, og så revaksinerte vi, men da hadde de begynt å dø igjen. Det hjalp ikke. De dør fortsatt, men ikke riktig så mange. Grisungene dør så fort. Du kan gå forbi én som lever i det ene øyeblikket, og når du passerer på vei tilbake kan den være død. Men vi hører at dyra lider. De sliter med å få puste, og kan ha det vondt lenge. Dette er absolutt ikke bra med tanke på velferden for dyra, sier Braut. Problemene gjelder særlig bedekningsklare purker og smågrisene.

Har mista mange
– Siden nyttår og fram til begynnelsen av mai mista jeg cirka 150 smågriser. Jeg har hatt tre faste som jeg leverer til, men de begynte også etter hvert å få problemer. Dette sprer seg. De overskytende skulle ha blitt solgt på spotmarkedet via Fatland, men de får jeg ikke levert. Da må de slaktes som 30 kilos griser for 3-400 kroner stykket. Kvaliteten er for dårlig til at de kan omsettes. Da forsvinner hele produksjonsgrunnlaget.

– Hva slags forsikring har du?

– Jeg har avbruddsforsikring med en egenandel på 130 000 kroner. Men If har blankt avvist å støtte en full sanering. De vil bare erstatte de dyra som jeg taper ved å måtte slakte ut. Jeg har veterinæruttalelser på at den beste løsningen her er å slakte ut alt og gjennomføre full sanering. Da må jeg starte opp igjen med friske dyr, og dette er selvfølgelig en krevende prosess som koster millioner av kroner. Det er tross alt 4000 kvadratmeter med grisehus her. Men jeg har også en tilleggsfor­sikring uten egenandel som sikrer utbetaling hvis det dør dyr for mer enn 20 000 kroner i løpet av 14 dager. Men så langt har jeg ikke fått medhold i kravet om støtte full sanering, sier Braut.

Har ikke fått påbud
Det er første gang Braut rammes av APP. Det er ikke nok å bare slakte ut de sjuke dyra. Mattilsynet har imidlertid ikke gitt påbud om sanering, selv om uavhengige veterinærer peker på dette som den beste løsningen.

– Mattilsynet argumenterte med at andre selskaper betaler for slike utbrudd, sier Braut.

– Hva synes du om dette da?

– Nei, jeg har vært fornøyd med If i mange år. Men hvis det ikke blir en fullgod løsning på dette, må det bli et skifte, sier Tjalve Braut.

Svin har lest korrespondansen mellom Brauts advokat og If. Her viser selskapet til at If erstatter skade for dyr som må avlives som følge av sjukdom. If viser til at det ikke foreligger noe enkeltvedtak fra offentlige veterinærmyndigheter om at hele besetningen må avlives, restriksjoner/isolasjon, eller spesiell veterinærbehandling.

Men nå skal altså saken vurderes i rettssystemet.