Publisert: 06.05.2021 Oppdatert: 06.05.2021

Stikkord:

Sommerveien satser SPF

Sommerveien purkering i ­Agder legger om til SPF. Dette er den første purkeringen i Norge som legger om. Omleggingen vil trolig danne mal for hvordan en omlegging kan gjøres.  


Bildet: På Vegårshei vil Alf ­Eivind Myren bygge om innslusing, bytte lysarmatur og legge nye gulv ved sanering til SPF. 

 

Vi er hos Kirsten Helen og Alf Eivind Myren i Vegårshei helt øst i Agder. Gården er satellitt i Sommerveien ­purkering, og Alf Eivind er også leder av Norsvin Agder. Myren får 30 griseklare purker hver 8. uke. Men i sommer hoppes det over ei pulje for å sanere og klargjøre til SPF. 

– Det er slik alle satellittene vil gjøre dette. Vi hopper over ei pulje mens vi sanerer og klargjør grisehuset til SPF, forteller Myren. Det hele er planlagt i detalj gjennom purkeringen. Myren har grisehus fra 2009, og skal i forbindelse med saneringen bygge ut smittesluse med dusj og vaskemaskin. Samtidig skal de legge nytt epoxygulv i avdelingene og bytte lysarmatur til ledlys, pluss noe mer nødvendig vedlikehold. En del av dette søker de støtte til fra Innovasjon Norge. Myren selger i dag 300 smågriser per pulje til en fast slakte­grisprodusent. Øvrige smågriser går til spotmarkedet. Men planen er at også slaktegrisprodusentene skal forandre driftsopplegget i forbindelse med saneringen. 

– Som satellitt vil fordelen med SPF-satsingen være raskere tilvekst av smågrisen, sparte fôrkostnader pluss at vi får en høyere smågrispris, sier Myren. Ulempen er tapt omsetning og inntekt i 2021 ved å hoppe over ei pulje. 

Mer attraktiv purkering
I Søgne rett vest for Kristiansand kommer det i øyeblikket ingen purker i retur fra satellittene i Sommerveien purkering. 

– Vi har ingen insemineringer i mars/april. Slik kan satellittene i sommer sanere og klargjøre for SPF, sier Jon Leif Eikaas i Sommerveien. Purkeringen skal kjøpe inn ei pulje med drektige SPF-purker. Til de de øvrige puljene har de allerede kjøpt inn SPF-små­purker. Småpurkene går nå i to fjøs som purkeringen har leid for å få til saneringen. Det ene er fjøset til en ­tidligere satellitt i nærheten. 

 

Alf Eivind Myren i Vegårshei blir blant de første satellittene i landet med SPF.

 

– De siste årene har noen satellitter sluttet med gris. Vi har nå sju satellitter i purkeringen, og kun 50-60 purker i hver pulje. Slik sett passer en sanering godt akkurat nå, forklarer Eikaas. Han tror purkeringen må legge om til SPF for å være attraktiv framover. Sommerveien har fått støtte fra Statsforvalteren til å administrere og planlegge SPF-saneringen. Den enkelte produsent kan også søke støtte fra Innovasjon Norge til å foreta nødvendige oppgraderinger i saneringsperioden, for eksempel ny smittesluse. Ut over dette gis ingen støtte eller tilskudd til SPF-satsingen. 

– SPF-satsingen koster navet rundt en million i tapt omsetning, sanering og leie av grisehus. I tillegg kommer nye livdyr. Vi ser dette som en investering, og vi tror vi tjener det inn på tre-fire år, sier Eikaas. Gevinsten er høyere smågrispris og bedre resultater i grise­huset. 

– Dessuten tror vi det vil være mest etterspørsel etter SPF-smågriser i framtida, sier Eikaas. Han understreker at SPF-satsingen er en beslutning navet og satellittene har tatt i ­fellesskap. 

Pilotprosjekt
Omleggingen av Sommerveien purkering til SPF blir på mange måter et pilotprosjekt. Erfaringene vil danne mal for hvordan en kan gjøre slike omlegginger, sier Mari-Janne Rasmussen, spesialrådgiver gris i Nortura. Planen er blant annet å sette sammen all smågrisen i purkeringen til en pool, og ­tanken er å holde denne poolen mest mulig innenfor Agder. I den grad det er mulig skal slaktegrisprosentene få alle smågrisene hver 16. uke i stedet for hver 8. uke. For en vanlig konsesjonsbesetning med to avdelinger er det normale i dag å få 300 smågriser hver 8. uke, men her skjer altså en omlegging. 

– Vi tror dette er en fordel med hensyn til mulig smitte. Det vil også gi bedre tid til vask og rengjøring mellom innsett. Men det betyr samtidig at vi må sette sammen smågrisomsetningen fra purkeringen på en noe annen måte enn før, opplyser Rasmussen.