Publisert: 04.04.2022 Oppdatert: 04.04.2022

Stikkord:

Nordland legger om til SPF

I løpet av dette året har sannsynligvis alle avlsbesetningene i Nordland lagt om til SPF. Også 11 bruksbesetninger har gjort det samme, og flere kommer etter i 2023/24. 


Bildet: Kristin og Sigurd Lorentzen.

 

– Ja, vi har hatt gående et eget treårig prosjekt som heter SPF Nordland. Det vil naturligvis ta tid å få alle til å sanere og legge om, men jeg føler at vi har kommet godt i gang. Stadig flere ser fordelene ved SPF-produksjon, sier Sigurd Langfors til Svin.

Han har vært prosjektleder i SPF Nordland. Med seg har han også hatt Tove Berre som har hatt ansvar for regnskap og budsjett. Hvis vi teller alle som søker produksjonstilskudd for svineproduksjon i fylket, så er det 75 svineprodusenter til sammen i Nordland. 

Det er to foredlingsbesetninger i fylket, Kjell Høyning, Dverberg på Andøya, og Åsbakk Gård ANS på Fenes. Formeringsbesetningene finnes hos Rabben gård ved Dahl-Johansen på Sortland, Per Fredrik Bang på Vega, Iryna og Kostiantyn Alianykh i Bardal, samt Dag Jøran Einvik på Sømna. 

Tilgang på dyr begrenser
– Det er tilgangen på SPF-avlsdyr som har satt tempoet for gjennomføringen av prosjektet. Ved prosjektets avslutning gjensto det en foredlingsbesetning og en formeringsbesetning som ikke hadde satt dato for sanering, sier Langfors.

Det hele startet med en vill idé i en pause på et fagmøte. Så ble initiativet tatt videre av Norsvin Nordland, Felleskjøpet og Nortura. De greide også å få med seg Nordland fylkeskommune til å gi prosjektet sin støtte. Prosjektet startet i 2019, og har altså gått over tre år før det ble avsluttet med en rapport mot slutten av fjoråret.

33 SPF-besetninger
I den står det at det totale antallet SPF-besetninger i Nordland nå er 33. Det betyr at 44 prosent av alle Nordlandsbesetningene hadde lagt om til SPF da prosjektet ble avsluttet. Noen hadde også lagt om før prosjektet begynte. 

De gjenstående 42 driver fortsatt konvensjonelt, men flere har altså planer om å legge om til neste år eller året etter.

God stemning
– Vi gjorde en uformell spørreundersøkelse til produsenter hadde gjennomført eller var i ferd med å sanere.  Alle var fornøyd med informasjonen og planleggingen i forkant av omleggingen til SPF, selv om det var en slaktegrisprodusent som følte seg litt glemt i planleggingsprosessen, sier Langfors. 

En annen erfaring han har gjort seg er dette; det er viktig med oppfølgingen og forståelsen mellom livdyrselgende og kjøpende besetning om å levere rett antall dyr av rett kvalitet til rett tid. Det kom fram et behov for tettere dialog mellom partene samt tett oppfølging fra prosjektlederen. En vellykket oppstart er svært viktig for økonomien i oppstartfasen.

Tomtid er dyrt
– Tomtid i saneringsperioden er kostbart, og dette må ha stort fokus. Et kritisk punkt i selve saneringen er gjennomføringen av vask og desinfeksjon. Hvem som tar oppfølgingen under selve nedvaskingen med vaskekontroller må også avklares, sier han. 

Men fortsatt vil det være tilgangen på SPF-avlsdyr som kan begrense omleggingen. For eksempel vil besetningsstørrelser på mellom 40-50 purker i hver pulje i 5,5 ukers puljedrift legge beslag på en omlegging alene et år. 

– Derfor tror jeg ikke at framdriften på prosjektet kunne vært særlig mye større. Svineprodusentene trenger nødvendig modningstid, og det må være tilgang på avlsdyr av rett kvalitet, sier Sigurd Langfors. 

En helt ny start
– Og hva sier de som har gjennomført sanering og startet med friske SPF-dyr?

– De er kjempefornøyd. Mange opplever at de har fått en restart på livet som svineprodusent. De har fått et helt nytt liv som svineprodusenter. Sjukdomsbildet og medisinbruken er totalt forandret. Dyra er friske og vokser fort. Dette er bra for alle, ikke minst for slaktegrisprodusentene. Det er vinnere på begge sider av produksjons­bordet her, sier Sigurd Langfors.

 

 

Dette er SPF-prosjektet

• Prosjekteier er Norsvin SA ved Norsvin Nordland.

• Styringsgruppa har bestått av Bente Børsheim (leder) Norsvin Nordland, Arne Flatmo, Nortura og Ulrikke Marie Kristiansen Skevik, Felleskjøpet Agri.

• Prosjektledere har vært Sigurd Langfors og Tove Berre (regnskap/økonomi).

• Den praktiske gjennomføringen av saneringen er ivaretatt av spesialveterinær for svin Annbjørg Nernæs og fagsjef gris Odd Magne Karlsen, begge Nortura.

• Prosjektet startet 1. september 2019, og ble avsluttet etter tre år i fjor høst.