Stikkord

Helse

Svinepest er oppdaget i regionen Brandenburg i Tyskland nær grensen til Polen. Her har villsvin svømt over elva Oder og tatt seg gjennom et gjerde satt opp ved elva.

Et konsortium av danske forskere vil erstatte medisinsk sink med et protein som forsiktig skal jage sykdomsfremkallende bakterier ut av tarmen på smågriser under avvenning. 

Mattilsynet vil nå betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som felles i Norge. 

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2021 er kr 33,89 per kg. Det er en økning på kroner 1,46 fra inneværende avtaleår.

Blærekatarr hos purker er en utfordring i Norge og i hele verden. Det gir flere dødfødte, lavere fødselsvekt og mindre livskraftige grisunger. 

I løpet av høsten og nyåret er det gjort noen endringer i ­Helsegrissystemet, dels på grunn av behov for oppdateringer, dels på grunn av krav fra næring og myndigheter.