Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

Stikkord:

Har du fått med deg endringene i Helsegrissystemet?

I løpet av høsten og nyåret er det gjort noen endringer i ­Helsegrissystemet, dels på grunn av behov for oppdateringer, dels på grunn av krav fra næring og myndigheter.


Foto: Colourbox

Av Marianne Gilhuus, Animalia

 

Krav og oppfølging
Fra 1. juli 2019 kom det krav om at alle som skal levere mer enn 10 slakt eller holder avlspurker skal delta og oppfylle kravene i Dyrevelferdsprogrammet for svin. Helsegrissystemet brukes som dokumentasjons- og rådgivingsverktøy i Dyrevelferdsprogrammet og registrering innenfor KSL-svin, eller sjekkliste 8. Fra 1. januar 2020 fører manglende deltakelse, eller for sein oppfølging av kravene i Dyrevelferdsprogrammet for svin, til tap av KSL. Dersom du overskrider tidsfristene med mer enn 45 dager, vil du miste KSL og få et KSL-trekk på 20 prosent på slakteoppgjøret.  

E-læringskurset
I høst lanserte Animalia et e-læringskurs i dyrevelferd for gris som en obligatorisk del av Dyrevelferdsprogrammet for svin. Kurset gir basisopplæring i dyrevelferd for dyreeiere og røktere, med tegninger og animasjoner som er enkle å forstå. Kurset finnes både på norsk og engelsk. Etter gjennomført og bestått avsluttende test får du et personlig kursbevis. Bestått kurs blir registrert fortløpende i Helsegrissystemet av Animalia. Det er derfor viktig at du oppgir korrekt produsentnummer. 

Hva må jeg ha på plass?
Er du usikker på hvilke krav som stilles til deg med din besetningstype i Dyrevelferdsprogrammet, kan du lese/laste ned brosjyren «Hva må jeg ha på plass» på animalia.no.

Helseattest
Helseattesten genereres på nytt hver gang du velger «Helseattest» i Helsegrissystemet. Attesten er alltid gyldig i sju dager fra man åpner den. Du erklærer da følgende: Det er ingen endringer i besetningen siden forrige besetningsrapport; det har ikke vært tegn til smittsom sjukdom i besetningen de siste 14 dager; grisene som ­selges har oppholdt seg mer enn 30 dager i besetningen; selgerbesetningen har ikke mottatt klauvdyr de siste 14 dagene før salg. Dette er en tilpasning til den nye dyrehelseforskriften. Besetningsrapporten er fortsatt gyldig i 4, 6 eller 12 måneder, avhengig av besetningsstørrelse.

Oppdatert brukeravtale
Brukeravtalen for Helsegrissystemet ble oppdatert 1. februar. Ved første gangs innlogging etter denne dato må brukervilkårene godkjennes. Den viktigste endringen i brukeravtalen er at slakterirådgivere nå har tilgang til sine produsenters data i Helsegrissystemet. Du kan selv avgjøre hvilke rådgivere som skal ha tilgang til dine data.
Dette kan endres under «Avtaler», men minimum én ansatt per slakteri skal ha tilgang. 

Nye produsentnummer
1. januar 2020 fikk store deler av ­landet nye fylkes- og kommunenummer. Berørte produsenter må benytte nytt produsentnummer ved innlogging i Helsegrissystemet og Ingris.
Passord endres ikke.

Har du riktige opplysninger?
Det er ditt ansvar at informasjonen i «Profil» og «Dyrehold» til enhver tid er oppdatert, og dette er viktig. Riktig e-postadresse er viktig for varsler og nyheter. Antall slaktegris og/eller ­smågris levert per år avgjør minimum antall besøk av rådgivende veterinær. På profilsiden kan du også selv de­aktivere din profil, hvis du ikke ­lenger har gris.