Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Stikkord:

Prisendringene framover

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2021 er kr 33,89 per kg. Det er en økning på kroner 1,46 fra inneværende avtaleår.


Bildet: Etter endringen av kjøttprosentberegningen den 1. juli 2019 har gjennomsnittlig kjøttprosent blitt 0,7 prosent høyere i forhold til den gamle. Slik ser kjøttprosentmåleren ut.

 

Med bakgrunn i markedsutsiktene legges det også for avtaleåret 2020/2021 opp til å ta ut målpris på gris, skriver Nortura Totalmarked på sin hjemmeside.

Ligningen for beregning av kjøttprosent ble justert fra 1. juli 2019. Den nye ligningen gir i snitt 0,7 prosent høyere kjøttprosent i forhold til den gamle. Samtidig ble pristilleggene for kjøttprosent justert.  

I desember legges det som tidligere opp til ytterligere nedtrapping på pris for de tyngste vektgruppene for å trekke fram gris til slakting før jul. (kilde: Nortura Totalmarked)

Planlagte engrosprisendringer per kilo i avtaleåret 2020/2021:

29. juni (uke 27) opp kr 0,80
24. august (uke 35) opp kr 0,80
28. september (uke 40) opp kr 0,40
12. oktober (uke 42) opp kr 0,40
7. desember (uke 50)  ned kr 0,40
14. desember (uke 51) ned kr 0,40