Publisert: 30.10.2020 Oppdatert: 30.10.2020

Stikkord:

Tysk svinepest rammer Danmark

Svinepest er oppdaget i regionen Brandenburg i Tyskland nær grensen til Polen. Her har villsvin svømt over elva Oder og tatt seg gjennom et gjerde satt opp ved elva.


Nye tilfeller av svinepest oppdages hver dag,  og per 24. september er ca. 30 villsvin med svinepest avlivet. Et av villsvinene ble avlivet på en veranda i et boligstrøk. 

Kina og asiatiske land har stoppet import av tysk svinekjøtt, og avregningsprisen på svinekjøtt og smågriser har falt markant. Dette rammer også Danmark, fordi mange danske produsenter sender smågris og slaktegris til Tyskland for å få bedre betalt. Nå vurderer danske slakterier en kvoteordning eller et toprissystem på griser basert på tidligere års leveranser. 

Tyskland har en stor villsvinstamme med over en halv million villsvin skutt hvert år. Landet får en stor utfordring med å utrydde svinepest, men de er forberedt og kan trolig begrense smitten til visse regioner. Samtidig er Tyskland verdens fjerde største eksportland for svinekjøtt og det er vanskelig å erstatte denne produksjon. Tyskerne prøver nå å få Kina og andre land i Asia til å godta import av svinekjøtt fra ikke-rammede tyske regioner. Den internasjonale nederlandske landbruksbanken Rabobank tror at en slik strategi kan lykkes, og at den økonomiske  konsekvensen av utbruddet i Tyskland kan begrenses. 

[kilder: Landbrugsavisen og PigProgress]