Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Går inn i sitt verste år på lenge

Høye fôrpriser, lave kjøttpriser og overproduksjon av kjøtt skaper svært dårlig stemning i amerikansk svineproduksjon for tida. «Worst year ever», er uttrykk som en universitetsøkonom bruker om 2008.


Går inn i sitt verste år på lenge

Høye fôrpriser, lave kjøttpriser og overproduksjon av kjøtt skaper svært dårlig stemning i amerikansk svineproduksjon for tida. «Worst year ever», er uttrykk som en universitetsøkonom bruker om 2008.

 

Rekordhøye fôrpriser på mais og soya er den faktoren som får det til å bikke over for mange rent økonomisk. Problemet er at de stigende fôrprisene har kommet fort og uventet, og at dette kommer på toppen av overproduksjon og lave priser. Økonom Chris Hurst ved Purdue University skriver på nettet at 2008 dessverre kommer til å erstatte 1998 som det verste økonomiske året for svineprodusentene i moderne amerikansk historie.

Det slaktes for tida mange flere griser i USA enn hva det amerikanske landbruksdepartementet (USDA) har antydet i sine prognoser, og dette overrasker mange. «There are to many unexplained hogs», skriver Hurst. I begynnelsen av Tøffe tak for svineprodusentene i USA: Går inn i sitt verste år på lenge fjerde kvartal i fjor varslet USDA en produksjonsøkning på 4,5 prosent, mens den faktiske slakteøkningen ble nærmere ni prosent. Kilder Svin har snakket med antyder at én mulig forklaring på den «uforklarlige» produksjonsøkningen kan være at det kom en ny vaksine i fjor. Den har vist seg å være svært effektiv, og da vil naturligvis antall grisunger per kull kunne øke. PMWS og PRRS har ridd amerikanske svineprodusenter som en mare i flere år, med sterkt fallende produksjonseffektivitet som resultat. Kombinert med en liten økning i antall avlspurker kan dette kanskje forklare noe av det uforklarlige.

Det antydes nå at svinekjøttprisen i år blir den laveste på fem år. Vi snakker da om priser som ligger i underkant av åtte kroner kiloen.