Stikkord

USA

Ikke alle ektepar synes det er greit å jobbe tett sammen hele dagen. Men Traci og Brian får det til. Tett og godt teamarbeid og norsvingenetikk i grisehuset gir resultater

Færre, men større produsenter. Slik utvikler svineproduksjonen seg også i USA. Produksjonen spesialiseres, og det blir stadig lengre mellom produsenter som fôrer fram sin egen smågris.

Svineeksporten i USA setter stadig nye rekorder. I fjor var eksporten 23 prosent større enn i 2003, og den sterke eksportveksten synes å fortsette i år.

USAs største svineprodusent Smithfield Foods har blitt enda større. De hadde fra før 800 000 purker, men med oppkjøpet av Premium har de skaffet seg ytterligere 220 000 purker.

Eksteriør og bevegelsapparat har stor innvirkning på grisens helse, velferd og holdbarhet.