Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Eksteriør på Norsvins dyr i USA

Eksteriør og bevegelsapparat har stor innvirkning på grisens helse, velferd og holdbarhet.


Eksteriør på Norsvins dyr i USA

Eksteriør og bevegelsapparat har stor innvirkning på grisens helse, velferd og holdbarhet.

Odd Magne Karlsen og Carl Andreas Grøntvedt,

spesialistkandidater på svin, Norges veterinærhøgskole Hvor godt slaktegrisene og purkene reiser seg, går, springer eller bare justerer sin stilling er viktig for hvor robuste slaktegrisene er i gruppe med andre, og hvor godt purka presterer i fødebingen og sammen med andre purker. I forbindelse med en besetningsutredning i en egenrekrutterende kombinert produksjon med 14 000 purker i USA, gjorde vi observasjoner som vi synes det kunne være interessant å dele med leserne av Svin. Besetningen hadde en andel av reinrasa norsk landsvin, samt LY-hybridpurker. Vårt hovedfokus for utredningen var drifts- og fruktbarhetsrelatert, men gjennom observasjoner og undersøkelser av et stort antall purker var vi meget imponert over eksteriørkvaliteten på dyrene med Norsvingenetikk. Det var veldig lite tripping og problemer med å reise seg på de observerte purkene. De reiste seg kontant og flyttet beina langt for hvert steg med stor selvsikkerhet. Klauver, koder og bein var kraftige og kanskje mer tilpasset den store landsvinpurka. Innredning og gulv var langt dårligere tilpasset grisens behov enn det vi stort sett er vant med fra Norge, med blant annet svært mye bruk av fullspaltet betonggulv. Til tross for dette observerte vi lav forekomst av haltheter, leddbetennelser og klauvlidelser. Selv om vi synes eksteriøret på spesielt landsvinet har blitt merkbart bedre i løpet av de siste årene også her hjemme, ønsker vi at våre hjemlige purker også får en fortsatt forbedring av robusthet og eksteriørkvalitet.