Stikkord

Bygg og inventar

Full sporbarhet for tyske griser neste år

Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I løpet av neste år kan det bli full gjennomsiktighet i tysk svineproduksjon. Et nytt datasystem som kalles ISOagriNET skal kunne fange alle data i hele produksjonskjeden fra grising og fram til forbrukerens bord.

–Miljø og fôring i fokus

Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Flere nyheter innen fôr og fôring ble vist på Agromek. Men tekniske og faglige miljøtiltak var antakelig det området som dominerte mest. Danske svineprodusenter er i år pålagt å redusere sin ammoniakkfordampning fra grisehus.

Anbefaler plastspalter, løsdrift og halm

Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Svensk smågrisproduksjon har fokus på lavere smågrisdødelighet og bedre holdbarhet på purker. Utforming av fødebinger og strategisk bruk av halm kan være et svar.

Feil støping av gulv

Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Feil støping av gulv i grisehus kan bety et gulv som ikke holder, et gulv som er for glatt, eller et gulv som gir leddbetennelse hos smågrisen.

Skuldersår og kjøling

Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018