Stikkord

Bygg og inventar

Fra Sveaverken til Skiold

Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Flere besøkende, større salg men lite gris

Publisert: 25.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Agroteknikk på Lillestrøm er ei flott messe hvis du skal kjøpe traktor eller redskap til denne. Men hvis det er gris eller for eksempel bioenergi som interesserer, så blir utvalget lite.

Full sporbarhet for tyske griser neste år

Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I løpet av neste år kan det bli full gjennomsiktighet i tysk svineproduksjon. Et nytt datasystem som kalles ISOagriNET skal kunne fange alle data i hele produksjonskjeden fra grising og fram til forbrukerens bord.

–Miljø og fôring i fokus

Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Flere nyheter innen fôr og fôring ble vist på Agromek. Men tekniske og faglige miljøtiltak var antakelig det området som dominerte mest. Danske svineprodusenter er i år pålagt å redusere sin ammoniakkfordampning fra grisehus.

Anbefaler plastspalter, løsdrift og halm

Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Svensk smågrisproduksjon har fokus på lavere smågrisdødelighet og bedre holdbarhet på purker. Utforming av fødebinger og strategisk bruk av halm kan være et svar.