Stikkord

Bygg og inventar

Det mangler fortsatt slaktegrisplasser i Norge. Men i Østfold er det i år bygd to hus til slaktegris. Det i en periode der byggekostnader har økt betydelig. En slaktegrisplass i

Et kjennetegn på gode tider for gris er ofte at det bygges nye grisehus i Rogaland. Men i 2022 finnes det nesten ingen som bygger i grisefylket i vest. Et

Svineprodusenter fra hele Østlandet møtte opp til visning av nytt grisehus på Tomb videregående skole nylig.  

Det har tatt sin tid, men i løpet av året er trolig det meste gjort. Stor egeninnsats, hjelp fra familie og venner og litt byttearbeid gjør at Halvors nye slaktegrishus

I Innlandet blir nesten alle nye slaktegrishus bygd med våtfôr. Det gir mulighet for alternative fôrmidler. Men Lars Petter Schjerpen i Ringsaker satser tørrfôring. 

Det har vært gris i over hundre år på garden til Einar Haugen. Nå bygger han om for å kunne selge SPF-dyr fra formeringsbesetningen sin.