Publisert: 26.12.2018 Oppdatert: 26.02.2019

Stikkord:

Hamars bioklynge fikk NCE-status

Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, Heidner Biocluster, ble 8. november tildelt status som Norwegian Centres of Expertice (NCE).


Bilde: Her tildeles Arena Hedner-klyngen beviset på NCE-statusen av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.v.). I midten klyngeleder Kristiane Haug Berg og styreleder Olav Eik-Nes i Heidnerklyngen. (Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge)

– I Norge anslås det at vi kan mer enn tredoble verdiskapingen knyttet til bioøkonomien de neste 30 årene. Gjennom tildeling av NCE-status vil klyngen vår får ansvar for å lede arbeidet med en utvikle den grønne bioøkonomien, sier styreleder i Heidner Biocluster og administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes og Kristiane Haug Berg. Hun er daglig leder i Heidner Biocluster.

Sterkere konkurransekraft
NCE Heidner Biocluster har som mål å styrke bedriftenes konkurransekraft i et internasjonalt marked. Dette skal oppnås gjennom samarbeid mellom medlemsbedriftene i klyngen.

– Medlemsbedriftene i NCE Heidner Biocluster har sammen definert fire fokusområder; internasjonal kommersialisering, bærekraft, ny muliggjørende teknologi og innovasjon. Som NCE-klynge får Heidner Biocluster en grunn­finansiering på fem millioner kroner i året de neste fem årene. Dette betyr at vi kan jobbe offensivt med de fire satsningsområdene, sier Eik-Nes og Haug Berg.

Første Hedmarksklynge
NCE-statusen vil bidra til flere kompetansearbeidsplasser og økt verdiskaping i norsk landbruksbasert bioøkonomi. NCE Heidner Biocluster er den første klyngen i Hedmark som får denne statusen. Klosser innovasjon (tidligere Hedmark Kunnskapspark) er administrasjon for NCE Heidner Biocluster. Klosser Innovasjon har også ansvar for de nasjonale verktøyene bioøkonomisenteret BioSmia, og er inkubator for å ta ut potensialet i klyngen.

Blått og grønt samarbeid
– I tillegg til samarbeid mellom de grønne bedriftene, mange med lokalisering i Innlandet, blir samarbeidet med blå sektor en del av det viktige arbeidet fremover. Det foregår allerede mye spennende utvikling innen blå og grønn sektor, og vi vil koble de dyktigste folkene og dele den beste kunnskapen på tvers av sektorene. Dette vil utløse økt bærekraftig verdiskaping tror vi, sier klyngeleder Kristiane Haug Berg.

STOR GLEDE: Det var stor glede over den nye statusen da den ble kunngjort i Oslo. Foran fra venstre prosjektlederne Karina HaugeJohansen og Linn Dybdahl i NCE Heidner, André Monsrud i FK Agri, klyngeleder Kristiane Haug Berg i NCE Heidner, styreleder Olav Eik-Nes i NCE Heidner og styremedlemmene Idun Christie og Sverre Bjørnstad. (Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge)

NCE

// Det nasjonale klyngeprogrammet som tildeler NCE, eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Programmet skal bidra til å målrettet, forbedre og aksellerere pågående utviklingsprosesser i NCE-klyngene.

// NCE-nivået retter seg mot dynamiske næringsklynger som har etablert systematisk samarbeid, og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder.

 

 

Omsetter for 66 milliarder

// NCE Heidner Biocluster består av nærmere 50 bedrifter og forskningsinstitusjoner innen verdikjeden fra genetikk og bioteknologi til mat til restråstoff og fôrutvikling. 

// Samlet representerer klyngen en omsetning på over 66 milliarder norske kroner.

// – Bioøkonomi er et satsingsområde i Hedmark, og regionen har fortrinn som setter Innlandet i førersetet for utvikling av grønn bioøkonomi i Norge. Mye av verdiskapningen innen jordbruksbasert industri foregår i en Heidner-bedrift, både regionalt og nasjonalt, forklarer klyngelederen.