Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Stikkord:

Nye duroc plussprodukter

Velg durocen som passer for deg

Norsvin Duroc kan de siste årene vise til en historisk stor avlsframgang for produksjonsegenskaper som fôreffektivitet, tilvekst og slaktekvalitet. Dette skyldes at det i avlsmålet er lagt større vekt på disse egenskapene.  


Av Målfrid Narum, fagsjef i Norsvin SA

Ved utvalg av avlsdyr ute hos den enkelte avlsbesetning og ved valg av råner til semin tar vi hensyn til disse viktige egenskapene. Norsvin Duroc er nå den rasen i Norge med best fôr­effektivitet, og den hevder seg inter­nasjonalt som en av verdens mest fôreffektive farraser.

Gjennomsnitt fôrforbruk fra 40 til 120 kg for rånene som ble satt inn i semin
i 2017 er 2,03 kg/kg tilvekst. Hvis du velger Norsvin Duroc som far til slaktegrisene dine er du med på å ta del i den store framgangen for produksjonsegenskapene. Du vil spare fôrkostnader både i smågris- og slaktegris­perioden. 

Tre durocprodukter
Norsvin har fram til i dag hatt to ulike duroc seminprodukter (blandasæd):

// Duroc (basisproduktet)
// Duroc pluss

Fra 5. november erstatter vi dagens duroc plussprodukt med to nye spesialprodukter, slik at vi får totalt tre durocprodukter:

// Duroc – basisproduktet som produseres hver dag mandag – fredag
// Duroc fôr – plussprodukt som produseres alle hverdager unntatt onsdag// Duroc kjøtt-  plussprodukt som produseres mandag og torsdag

Alle produktene er «blandasæd», det vil si at sæddosen alltid inneholder sæd fra minst tre ulike råner.

Duroc – basisproduktet
Alle durocråner på vår seminstasjon Norsvin Alfa har gjennomgått et omfattende testingsregime og en streng seleksjon for å bli utvalgt som seminråner. Av ca. 6000 fødte hanngris i duroc foredlingsbesetninger er det bare ca. 130 råner per år som kommer inn som seminråner på Norsvin Alfa. Rånene er testet på Norsvin Delta med blant annet daglige individuelle registreringer av vekt og fôrinntak, og alle råner gjennomgår datatomografering (CT-scanning). Genotyping bidrar også til at vi med økt sikkerhet velger ut de beste rånene, slik at vi i dag har en høyere avlsframgang enn noen gang tidligere. Ved bruk av basisproduktet Norsvin Duroc tar du del i denne effektivitetsutviklingen.

Duroc fôr – verdenseliten i fôreffektivitet
Duroc fôr er seminproduktet for deg som ønsker lavest mulig fôrforbruk. Velger du Duroc fôr får du blandasæd fra de rånene på Norsvin Alfa som gir deg det aller beste avlsmessige utgangspunktet for å produsere slaktegris med lavest mulig fôrforbruk. Du kan forvente et redusert fôrforbruk på ca. 3,5 FEn per slaktegris. 

De utvalgte rånene forventes også å utmerke seg når det gjelder slakteprosent (høyere slakteutbytte), mens de er mer gjennomsnittlige for egenskaper som tilvekst og kjøttprosent. Duroc har hatt en svært god utvikling også for tilvekst og kjøttprosent de siste årene, slik at nivået for disse egenskapene hos seminrånene er høyt. På bare tre år er framfôringstida redusert med ca. tre dager både i smågrisperioden og slaktegrisperioden. Durocrånene som kom inn på seminstasjonen Norsvin Alfa i 2017 hadde en gjennomsnittlig daglig tilvekst på 1140 gram. 

Forventet nettogevinst (per oktober 2018) ved bruk av duroc fôr er ca. 20 kroner per produsert slaktegris sammenlignet med basisproduktet duroc, når merprisen på kr. 30 per dose er betalt. I tillegg kommer en forventet gevinst på spart fôr i smågrisperioden. Merprisen per dose er beregnet til kr. sju per gris.

Duroc fôr er produktet for deg som er kombinertprodusent og vil sikre deg topp genetisk nivå, eller har en smågriskjøper som verdsetter den høye avlskvaliteten.

Duroc fôr produseres mandag, tirsdag, torsdag og fredag. De som får semin med budbil fra Hamar kan få produktet samme dag ved bestilling innen kl. 06:00. Kunder som får sædpakker med post eller via depot i Stavanger og på Skatval, må forhåndsbestille innen kl. 10:00 dagen før levering.

Duroc kjøtt – for høyere kjøttprosent
Duroc kjøtt er produktet for deg som vil prioritere å øke kjøttprosenten. Velger du Duroc kjøtt får du blandasæd fra de rånene på Norsvin Alfa som har aller best anlegg for lav spekktykkelse og høy muskeltykkelse. Dette hjelper deg som slaktegrisprodusent til å oppnå en høyere kjøttprosent. Du kan forvente en økning i kjøttprosenten på ca. 1 prosentpoeng sammenlignet med om du velger basisproduktet Norsvin Duroc.

Forventet nettogevinst (per oktober 2018) ved bruk av duroc kjøtt er ca. 18 kroner per slaktegris sammenlignet med basisproduktet duroc, når merprisen på kr. 25 per dose er betalt. Dersom du har lav fôrpris kan duroc kjøtt gi bedre totaløkonomi enn duroc fôr.

Velger du duroc kjøtt får du tilgang til de aller beste seminrånene når det gjelder spekk- og muskeltykkelse. Disse rånene vil samtidig være om lag som gjennomsnittet blant durocråner på seminstasjonen Norsvin Alfa for andre egenskaper som tilvekst, fôr­forbruk og slakteprosent. Dette er produktet for deg som er kombinertprodusent og ønsker en høyere kjøttprosent, eller har en smågriskjøper som etterspør dette.

Duroc fôr produseres mandag og torsdag. De som får semin med budbil fra Hamar kan få produktet samme dag ved bestilling innen kl. 06:00. Kunder som får sædpakker med post eller via depot i Stavanger og på Skatval, må forhåndsbestille innen kl. 10:00 dagen før levering.

Velge duroc fôr eller ­duroc kjøtt?
Fôrforbruket har svært stor betydning for totaløkonomien. Duroc Fôr vil være det mest lønnsomme produktet og gi best totaløkonomi for de fleste. Hvor stor merverdi produktet gir vil være avhengig av fôrprisen.

Dersom du først og fremst ønsker å øke kjøttprosenten, vil vi anbefale deg å velge duroc kjøtt. Hvis du har tilgang til fôrmidler til en lav fôrenhetspris, kan også duroc kjøtt være et riktig valg for deg. 

Hva kan du som slaktegrisprodusent gjøre?
Norsvin anbefaler å ta kontakt med din smågrisleverandør og etterspørre det produktet som passer for deg. Merpris per dose er 25 kroner per dose for duroc kjøtt og 30 kroner for duroc fôr sammenlignet med basisproduktet duroc. Duroc kjøtt og duroc fôr gir smågrisprodusenten en økt seminkostnad på ca. 6 - 7 kroner per smågris.