Stikkord

Forskning

– Vi har vært for lite flinke til å få fram hvilken spisskompetanse som kreves av avlsbesetningene våre. Det kreves mye av dem, sier Norsvins avlssjef Olav Eik-Nes.

Den har ekstreme egenskaper. Genene er spredd over hele Norge. Den burde kanskje vært like berømt som Petter Northug eller Marit Bjørgen. Men hvem har hørt om 27328?

– Jeg får 65-70 euro for en 30 kilos smågris (ca. 500 kr), og slaktegrisprodusentene får 1,80 euro for kiloen (ca. 13,50 kr). Dette er for lite. Fôrprisene har jo

Avtaler med grunnentreprenør, innredningsleverandør og byggleverandør er inngått. Den nye råneteststasjonen blir på 2700 kvadratmeter.

Globaliseringen av verdens husdyrmarked truer det genetiske mangfoldet blant husdyra. Hver femte husdyrrase står i fare for å forsvinne.