Stikkord

Forskning

Hampshire – den nye tredjerasen

Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Leserne av Svin har neppe unngått å se at det arbeides for å få inn en alternativ tredjerase til norske svineprodusenter som ikke har tilbud om det i dag.

Svarte flekker på norsk landsvin

Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det finnes svært få flekkete griser i Norge. Men økt eksport av avlsmateriale har gjort at spørsmålet reises. Genvarianten (allelet) for blå (svarte) flekker finnes fortsatt i landsvinet i Norge.

Blir helsa viktigere enn genetikken?

Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Rotasjonskrysning – ingen optimal løsning

Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Krysningsavlen bør gi størst mulig økonomisk gevinst for den enkelte besetning og det samla svineholdet. Det er Norsvins oppgave å bidra til dette. Etter vår vurdering er ikke rotasjonskrysning den optimale rekrutteringsstrategien.

Bedre familieplanlegging i svineavlen

Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Suksess i svineavlen krever god familiepolitikk. Framover blir det enda viktigere å ta vare på den gode morsfølelsen.   

Gentester kan bli viktig verktøy

Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Vi vet at ukastrerte råner har bedre fôrutnyttelse og magrere kjøtt enn de kastrerte. Bruk av ukastrerte råner kan derfor bli produksjonsøkonomisk. Gentester kan bli et viktig verktøy for å plukke de riktige rånene.