Stikkord

Forskning

Blir helsa viktigere enn genetikken?

Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Rotasjonskrysning – ingen optimal løsning

Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Krysningsavlen bør gi størst mulig økonomisk gevinst for den enkelte besetning og det samla svineholdet. Det er Norsvins oppgave å bidra til dette. Etter vår vurdering er ikke rotasjonskrysning den optimale rekrutteringsstrategien.

Bedre familieplanlegging i svineavlen

Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Suksess i svineavlen krever god familiepolitikk. Framover blir det enda viktigere å ta vare på den gode morsfølelsen.   

Gentester kan bli viktig verktøy

Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Vi vet at ukastrerte råner har bedre fôrutnyttelse og magrere kjøtt enn de kastrerte. Bruk av ukastrerte råner kan derfor bli produksjonsøkonomisk. Gentester kan bli et viktig verktøy for å plukke de riktige rånene.

Fjørfeavlen som flagget ut av Norden

Publisert: 28.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

«En tankevekker for oss alle må det være at det i dag ikke finnes nasjonale avlsprogrammer for fjørfe i Norden.»

The Double for fjorårsvinnerne i foredlingsbesetningsoppgjøret

Publisert: 23.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Fjorårets avlsvinnere for landsvin- og durocbesetninger gjentok bedriften i år. Og begge foredlingsbesetningene hører hjemme i Nes kommune på Romerike i Akershus. Det gjør årets oppgjør litt spesielt.