Stikkord

Forskning

Kari og Thore Eggum, Fenstad, ble vinnere av det første foredlingsbesetningsoppgjøret for duroc. Og Hvam videregående skole ved Arve Sunde, Årnes, vant landsvinets foredlingsoppgjør.

Avlsmålet for norsk landsvin skal utvides i forhold til i dag. Dette mener Norsvin er nødvendig for å gi svineprodusentene økonomiske fortrinn også i 2010.

Mange årsmøteutsendinger viste tydelig skepsis til kostnadene ved å flagge hjem yorkshireavlen til Norge. Men så å si alle utsendinger var opptatt av å beholde norsk kontroll over avlsarbeidet. De

Før sommeren utvides avlsmålet for landsvin med nye fruktbarhetsegenskaper. Den viktigste endringen er at gjennomsnittlig vekt ved tre uker nå blir inkludert i avlsmålet.

– Avlsforskning er på flere måter ved et veiskille, sa professor Odd Vangen ved 10 års markeringen til Senter for husdyrforsøk nylig.

Et nytt og bredere avlsmål ble kjørt inn i avlsverdiberegningene natt til 2. juni. Det betyr blant annet at mange nye mors- og reproduksjonsegenskaper nå er en praktisk og operativ