Stikkord

Forskning

Ny teknologi og metodikk skal brukes for å uttrykke tilvekst og fôrforbruk på andre måter i avlsarbeidet. Vi har uønska genetiske sammenhenger mellom egenskapene i dag. Derfor kan ny metodikk

Allerede før jul går Norsvin over til å bruke den nye fortynningsvæsken X-cell ved produksjon av sæddoser. For svineprodusentene vil det nye produktet være en klar forbedring.

Norsvins avlssjef er forsiktig med å dømme svensk hampshire nord og ned. Men han legger ikke skjul på at det var grunner til at kjøttsamvirket i sin tid satset på

– Norge er et lite land.Vi er best tjent med én felles farrase. En ny rase fordyrer avlsopplegget, setter helsestatusen under press, og det er svineprodusentene som må betale, sier

De beste avlsbesetningene (Svin 2/04) i 2003 ble hedret under Norsvins avlsbesetningsmøte i Stavanger den 11. november. Her viser vi noen glimt fra overrekkelsene under festmiddagen.

Effektivt avlsarbeid for produktivitet, inklusive kullstørrelse, kan virke negativt på purkas reproduksjonsevne og spedgrisens evne til å overleve. Men nyere forskning viser at en kan gjøre noe med dette.