Stikkord

Forskning

Tre dager er ingen alder for de små cellene som bare har et hode og en hale. Det er andre faktorer som overstyrer hvor gode fruktbarhetsresultater man får.

Den norske durocen forandrer seg så fort at det nesten er vanskelig å henge med i svingene. Gårsdagens oppfatning gjelder ikke lenger i dag, sier Håvard Tajet i Norsvins avlsavdeling.

Det er ingen ideell situasjon at duroc som tredje rase er forbeholdt kjøttsamvirkets medlemmer, sa Live Høystad til Norsvins årsmøte. Det aller beste hadde vært om alle rasene var tilgjengelige

Kari og Thore Eggum, Fenstad, ble vinnere av det første foredlingsbesetningsoppgjøret for duroc. Og Hvam videregående skole ved Arve Sunde, Årnes, vant landsvinets foredlingsoppgjør.

Avlsmålet for norsk landsvin skal utvides i forhold til i dag. Dette mener Norsvin er nødvendig for å gi svineprodusentene økonomiske fortrinn også i 2010.

Mange årsmøteutsendinger viste tydelig skepsis til kostnadene ved å flagge hjem yorkshireavlen til Norge. Men så å si alle utsendinger var opptatt av å beholde norsk kontroll over avlsarbeidet. De