Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Produsentene godt fornøyd med sædservicen

Stadig flere svineprodusenter inseminerer purkene sine selv. En undersøkelse Markedsinfo AS har gjort blant Norsvins seminkunder viser at kundetilfredsheten er stor når det gjelder bestilling og levering av sæddoser.


Produsentene godt fornøyd med sædservicen

Stadig flere svineprodusenter inseminerer purkene sine selv. En undersøkelse Markedsinfo AS har gjort blant Norsvins seminkunder viser at kundetilfredsheten er stor når det gjelder bestilling og levering av sæddoser.

 

Kundeundersøkelsen som ble gjennomført i august 2003, viser at andelen eierinseminasjon har steget kraftig de siste årene, og 74 % av de spurte utførte i september inseminasjonen selv.

Undersøkelsen viste videre at 70 % forhåndsbestiller rånesæd, og 93 % av disse synes ordningen fungerer bra.

 

BAKGRUNN OG FORMÅL

Det er viktig for Norsvin hele tiden å følge med på hva som kreves av oss som bedrift, og ikke minst finne mulige forbedringsområder. Resultatene fra denne spørreundersøkelsen ble sammenlignet med tilsvarende undersøkelser gjort tidligere for å se på utvikling i meninger og holdninger over tid. Undersøkelsen ga oss svar på kundetilfredshet ved bestilling av sæd, fremtidsutsikter for egen svineproduksjon, oppfatninger rundt avlsarbeidet, oppfatninger av Norsvins informasjonsarbeid, samt produksjonsform og størrelse. Det var i alt 303 som deltok i undersøkelsen, hvilket ga en svarprosent på 98.

 

ØKT EIERINSEMINERING OG FORHÅNDSBESTILLING

74 % av de spurte i undersøkelsen svarer at de nå utfører inseminasjonen selv. De viktigste årsakene til økt eierinseminasjon er økonomi, samt at bonden selv kan bestemme inseminasjonstidspunktet. I årets søkerrunde på eierinseminasjonskurs ser det ut til at inseminasjonstidspunktet og hygiene/smittepress har kommet mer i fokus enn tidligere år.

De fleste produsenter har blitt flinkere til å planlegge drifta, men også pujledrift bidrar til flere forhåndsbestillinger. 93 % av de spurte synes ordningen med forhåndsbestilling fungerer bra. Servicen og kundebehandlingen blir oppfattet som svært bra ved både depotene og Norsvinsenteret.

 

PROBLEMPAKKER

At pakker blir forsinket, ikke kommer fram og/eller blir sendt feil, kan skje. Undersøkelsen avdekket at 61 % har opplevd forsinkede sædpakker, og at 19 % synes det er et stort problem. Vi jobber stadig med dette, og håper at de tiltak vi setter inn vil bedre situasjonen. Når pakker er forsinket er likevel kundene rimelig fornøyd med Norsvins evne til å løse problemet. Sikkerhet for å få sæd er helt klart viktigste faktor for alle som bruker semin.

 

REGISTRERING AV RESULTATER

Registrering av resultater og innsending av data er svært viktig for avlsarbeidet. Undersøkelsen viste at 78 % registrerer resultatene sine i In-Gris eller Infogris, men kun 75 % av de som registrerer resultatene sine sender disse til sentralt lager.

 

POSITIV TILBAKEMELDING

Spørreundersøkelsen ga oss en pekepinn på mulige forbedringsområder, men like viktig var de positive tilbakemeldingene vi fikk. Norsvins semin- og avlsarbeid er av stor betydning for kundene våre. Det er ikke lett å tilpasse mengden informasjon, men vi kommer til å fortsette med de nyhetsbrev vi har. 93 % syntes riktignok informasjonen fra Norsvin er god nok. Kundene ser positivt på fremtiden som svineprodusent, omlag halvparten av de spurte tror de kommer til å drive som nå om 5 år.

 

HVA KAN NORSVIN GJØRE ENDA BEDRE?

Målsettingen til Norsvin er 100 % fornøyde kunder, det er et ambisiøst mål som sikkert er umulig å oppnå, men vi ønsker å komme så nær som mulig. Spørreundersøkelsen er et ledd i å nå dette målet. Vi vil ha enda større fokus på å forebygge at feil oppstår i forsendelsen av sædpakker framover. Her er det viktig å ha tett kontakt med dere kunder for å finne fraktløsninger som er gode. Det er samtidig viktig med tilbakemeldinger så raskt som mulig når det oppstår feil i forsendelsen.

Vi tester nå en ny fortynningsvæske som kan gi økt holdbarhet på sæden, og forhåpentligvis vil denne være på markedet i løpet av dette året. Vi jobber videre med kvalitetssikring i hele produksjonskjeden, og nå er både avlsarbeidet og seminproduksjonen ISO-sertifisert.