Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Topprånene kom fra Sandefjord og Ytterøy

Topprånene i 2003 ble landsvinrånen Lobos hos Heidi og Nils Henry Haugen i Sandefjord, og durocrånen Granitt hos Liv og Sigmund Laugsand på Ytterøy.


Topprånene kom fra Sandefjord og Ytterøy

Topprånene i 2003 ble landsvinrånen Lobos hos Heidi og Nils Henry Haugen i Sandefjord, og durocrånen Granitt hos Liv og Sigmund Laugsand på Ytterøy.

 

Norsvins avlsstatuett for beste landsvinråne i 2003 gikk til 151962 Lobos med avlsverdi 140. Far var 146510 Lim og morfar 135257 Oberst. Oppdretter er Heidi og Nils-Henry Haugen, Sandefjord i Vestfold. Den ble født 8/8-01 og sto i rånetest på Bjørke. Lobos hadde en daglig tilvekst på 1053 gram per dag og et fôrforbruk på 2,10 kg fôr/kg tilvekst i perioden 25-100 kg levendevekt. Videre var ryggspekktykkelsen på 6,70 mm og ryggmuskeldybden på 5,16 cm når rånen veide 100 kg. Rånen hevdet seg bra for alle de egenskapene som ble registrert i rånetesten i år 2001. Det er født 118 kull etter Lobos.

 

Lobos har selv hatt 32 sønner i rånetest med gjennomsnittstallene:

• tilvekst på 1042 gram/dag • fôrforbruk på 2,01 kg fôr/kg tilvekst • ryggspekktykkelse på 6,61 mm • ryggmuskeldybde på 5,48 cm

 

Videre har det vært 53 avkom i halvsøskentest, der gjennomsnittsverdiene er beregnet kjøttprosent på 63,3, slakteprosent på 73,4 og daglig tilvekst på 992 g/dag.

521 purker og 13 råner etter Lobos er unggrismålt. Døtrene oppnådde 100 kg levendevekt når de var 142 dager gamle med ryggspekk på 8,9 mm.

 

BESTE DUROCRÅNE

Norsvins avlsstatuett for beste durocråne i 2003 gikk til 155548 Granitt med avlsverdi 136. Dette er første gang at denne deles ut. Far var 150846 Gratis og morfar 142858 Xanti. Oppdretter er Liv og Sigmund Laugsand, Ytterøy i Nord- Trøndelag. Den ble født 25/4-02 og sto i rånetest på Skatval. Granitt hadde en daglig tilvekst på 970 gram per dag og et fôrforbruk på 1,94 kg fôr/kg tilvekst i perioden 25-100 kg levendevekt. Videre var ryggspekktykkelsen på 7,93 mm og ryggmuskeldybden på 4,64 cm når rånen veide 100 kg. Rånen hevdet seg bra for alle de egenskapene som ble registrert i rånetesten i år 2002. Det er født 33 kull etter Granitt.

 

Granitt har selv hatt 28 sønner i rånetest med gjennomsnittstallene:

• tilvekst på 942 gram/dag • fôrforbruk på 2,19 kg fôr/kg tilvekst • ryggspekktykkelse på 7,92 mm • ryggmuskeldybde på 5,43 cm

 

Videre har det vært 19 avkom i halvsøskentest der gjennomsnittsverdiene er en beregnet kjøttprosent på 58,5, en slakteprosent på 70,7 og en daglig tilvekst på 922 g/dag.

103 purker etter Granitt er unggrismålt. Døtrene oppnådde 100 kg levendevekt når de var 163 dager gamle med ryggspekk på 12,8 mm.