Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

En halv million sæddoser fra Norsvin

I 2003 sendte Norsvin ut 478.479 sæddoser innenlands, en økning fra foregående år på 5,7 %. Samlet utsendelse passerte en halv million doser når eksporten tas med.


En halv million sæddoser fra Norsvin

I 2003 sendte Norsvin ut 478.479 sæddoser innenlands, en økning fra foregående år på 5,7 %. Samlet utsendelse passerte en halv million doser når eksporten tas med.

 

Tabellen viser produksjon totalt pr. år (jan-des)

Sædtype

1999

2000

2001

2002

2003

Landsvin (L+LE)

83 768

72 094

65 165

62 826

60 107

Yorkshire (Y+YE)

52 568

50 565

48 039

48 735

52 757

Duroc (D)

3 273

3 096

2 749

3 964

5 229

Edelsæd (LD)

168 273

179 421

195 035

230 041

261 901

Smågrissæd (LL)

162 850

155 216

141 304

129 356

125 385

SUM

470 732

460 392

452 292

474 922

505 379

 

Av de utsendte dosene i 2003 er 26.900 doser eksportert:

 

Landsvin

Yorkshire

Duroc

LD

Smågris

Totalt

Sverige

2121

258

505

19 903

 

22 787

USA

720

232

954

1 247

 

3 153

Øvrige

382

74

344

 

160

960

Totalt

3 223

564

1 803

21 150

160

26 900