Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Seminpriser pr. 01. mai 2004

Norsvins styre ønsker på sikt å tilpasse både prisnivå og prisprofil hva angår de ulike sædtypene i forhold til internasjonalt nivå. Med bakgrunn i dette blir det nå foretatt en prisendring der prisen på brukssæd settes ned med kr 10,- per dose og avlssæden settes opp med kr 50,-.per dose. Den økte prisen på renavlssæd inngår som en avlsavgift til finansiering av avlsarbeidet.


Seminpriser pr. 01. mai 2004

Norsvins styre ønsker på sikt å tilpasse både prisnivå og prisprofil hva angår de ulike sædtypene i forhold til internasjonalt nivå. Med bakgrunn i dette blir det nå foretatt en prisendring der prisen på brukssæd settes ned med kr 10,- per dose og avlssæden settes opp med kr 50,-.per dose. Den økte prisen på renavlssæd inngår som en avlsavgift til finansiering av avlsarbeidet.

 

LEID HJELP

Sædtype

Sædavgift per dose

Medlem

Sædavgift per dose

Ikke medlem

Elite- og avlssæd

174,-

189,-

Edel- og smågrissæd

69,-

74,-

Spesialsæd

174,-

+120,- eksp. gebyr

189,-

+120,- eksp. gebyr

 

 

EIERINSEMINASJON

Sædtype

Sædavgift per dose

Medlem

Sædavgift per dose

Ikke medlem

Elite- og avlssæd

164,-1)/174,-2)

179,-1)/189,-2)

Edel- og smågrissæd

59,- / 69,-

64,- / 74,-

Spesialsæd

164,-/174,-

+120,- eksp. gebyr

179,-/189,-

+120,- eksp. gebyr

Gebyrer/Avgifter

 

 

Eksp. gebyr per pakke

 

50,-

 

50,-

Fraktavgift per pakke

(tog, buss etc.)

 

75,-

 

75,-

Fraktavgift post ekspress over natt

 

150,-

 

150,-

Fraktavgift

postpakker

 

55,-

 

55,-

Rør

 

 

Inseminasjonsrør (m/gjenger)

 

300,-

 

300,-

Inseminasjonsrør (u/gjenger)

 

250,-

 

250,-

1) Forhåndsbestilling2) Levering samme dag