Stikkord

Forskning

PMWS er en sykdom som etablerte seg i Norge i 2008. Den er nå påvist i over 40 besetninger. Det er kjent at sykdommen kan gi store tap, og et ferskt

Driftsgranskingene for 2009 viser som ventet en sterk inntektsnedgang for svinenæringa. Omsetningstallene er stabile, men kraftfôrprisene har økt radikalt.  

Ministereren for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland, bruker gjerne Norsvin som eksempel på bioteknologivirksomheter som har nytt godt av regjeringens satsing på regionale forskningsfond.  

Norturas økonomiske svinerådgiver Silje Laugsand Pynten har gjort en gjennomgang av det økonomiske resultatet for drifta i grisehuset på Mære i 2010. Den viser blant annet dette;  

Vi presenterer her andre del av nyheter fra Agromek i Danmark.