Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sædsalget ute når nye høyder

Sædsalget i våre internasjonale markeder går så det suser. Veksten er god i flere markeder, og det kan bli behov for å utvide kapasiteten for å kunne produsere flere edle dråper.


Sædsalget ute når nye høyder

Sædsalget i våre internasjonale markeder går så det suser. Veksten er god i flere markeder, og det kan bli behov for å utvide kapasiteten for å kunne produsere flere edle dråper.

Norsvin International er med på eiersiden på flere seminstasjoner i utlandet. Både i Sverige, Litauen, USA og i Thailand leverer norske råner daglig edle dråper til det lokale markedet. I Sverige og Litauen har semin hatt en fin vekst i det siste. Denne utviklingen ser bare ut til å fortsette, og kapasiteten må utvides.

 

UTBYGGING I SVERIGE

I løpet av de siste årene har Svenska Avelspoolen i Sverige hatt en formidabel utvikling på seminmarkedet. Norsvin International AS eier 50 % av dette selskapet, som i 1997 solgte i underkant av 100 000 sæddoser. Kapasiteten på seminstasjonen Hudaryd var da utvidet fra 30 råneplasser til 80, noe som ga en årlig kapasitet på omkring 160 000 doser. Da 2003 skulle gjøres opp ble resultatet i underkant av 187 000 doser. Kapasiteten er nå for lengst sprengt, og markedet i Sverige måtte i fjor suppleres med ca. 22 000 doser fra Norsvinsenteret. Styret i Avelspoolen har nå vedtatt å utvide kapasiteten med ytterligere 60 plasser. Planen er å få dette på plass i løpet av året.

 

SAGE CREEK

Amerikansk action og størrelse er ikke bare en myte, det har vi til fulle fått erfare i forbindelse med etableringa av vår nye seminstasjon Sage Creek i Sør- Dakota. Denne ligger isolert til, noe som er meget viktig for å ivareta den høye helsestatusen. Utgravinga av tomta startet midt i november, og i slutten av februar flyttet vi inn ca. 110 ungråner i en fiks ferdig stasjon med laboratorium og det hele. I disse dager er vi klare til å betjene markedet med lokalprodusert sæd. Dette er en følge av de meget positive resultatene vi har oppnådd i utprøvinga av norsk hybridslaktegris på amerikanske slakterier. Da de første slakteresultatene var klare kom etterspørselen umiddelbart og det er viktig å være leveransedyktig når en har skapt positive forventninger om et nytt produkt. Vi har store forventninger til fortsettelsen i dette markedet. Fortsatt har vi slaktegris til utprøving hos store slakteriselskaper som ennå ikke har sett hva våre dyr presterer under lokale forhold.

 

LIETNORSVINAS DRAR FRA

Seminstasjonen Bubliai i Litauen har lenge knivet med sin argeste konkurrent om posisjonen som markedsleder. Nå ser det ut til at vi drar fra. Vi har ligget jevnt med 40 % markedsandel i hele fjoråret, sammen med vår konkurrent som bruker tysk avlsmateriale. I løpet av de to første månedene i år har vi gjort et rykk, og forholdet er nå 42 % til Lietnorsvinas og 38 % på konkurrenten Litgenas. Utviklinga i mars tyder på at forspranget kommer til å øke, vi har allerede satt produksjonsrekord to ganger i løpet av de første 10 dagene i måneden.

 

PRISER

Operasjonene vi har i utlandet produserer for lokale kostnader og disse selges til lokale priser. Her er det store variasjoner fra marked til marked. I Litauen koster hver sæddose ca. 30 kroner. Prisen varierer ikke med kategori eller avlskvalitet. Vi skal ikke mange år tilbake før situasjonen var den samme her i Norge. I den andre ytterligheten finner vi markedsforholdene i USA. En dose ”maternal semen” som brukes til å produsere mordyr på omsettes her gjerne for ca. 300 kroner, men en slaktegrisdose selges for snaue femtilappen. På toppen av prislista her finner vi sæddoser som brukes til å produsere reinrasa råner som skal inn i semintjeneste. Dette er et spesialprodukt, og doseprisen på disse kan komme opp mot kr. 1000,-