Stikkord

Forskning

Med ny hybridpurke kan smågrisprodusenter forvente ei mer robust purke og flere avvente smågris. Slaktegrisprodusenter vil derimot trolig vil få lavere kjøttprosent.

«God jul» står det skrevet med store røde bokstaver over hele ryggen. Hilsen Arild. Dette var unggrismålerens siste hilsen etter å ha målt nøyaktig 146 903 griser gjennom et langt

Det er stor variasjon mellom besetninger på eksteriør og holdbarhet på purkene. Resultatet i den enkelte besetning avhenger av kvalitet på det som kommer inn og på rekrutteringsstrategi.

Norsvin står ved et veiskille, mener organisasjonens avlssjef. Hvis Norsvin lykkes i å få samling om en langsiktig internasjonal strategi, så må det satses. For eksempel må det vurderes å

Noen få, større besetninger her i landet har i lengre tid drevet med internsemin. Interessen for dette har økt etter at Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) arrangerte kurs i dette i Rogaland

Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) har undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid med Swedish Meats’ avlsselskap Quality Genetics (QG). Norske privatslakterier viser stor interesse for svensk hampshire som potensiell farrase.