Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny purke – mer spesialisert fôring

Med ny hybridpurke kan smågrisprodusenter forvente ei mer robust purke og flere avvente smågris. Slaktegrisprodusenter vil derimot trolig vil få lavere kjøttprosent.


Ny purke – mer spesialisert fôring

Med ny hybridpurke kan smågrisprodusenter forvente ei mer robust purke og flere avvente smågris. Slaktegrisprodusenter vil derimot trolig vil få lavere kjøttprosent.

Fra mai neste år vil ny hybridpurke med hollandske gener innfases i norske besetninger. 

– Det krever noe annerledes fôringsregime i besetningene, sier Anders Øfsti i Norsvin. Sammen med William Steyn fra det hollandske avlselskapet Topigs holdt han foredrag under Gris i ’13.

– Den nye purka er mer robust og en kan forvente flere avvente grisunger. I snitt kan antall avvente øke med mer enn en grisunge per kull. Det gir en fordel for smågrisprodusentene. Slaktegrisprodusenter derimot vil trolig få en ulempe med litt lavere kjøttprosent.

– Det bør i så fall kompenseres i smågrisprisen, sier Øfsti. Men ny genetikk betyr også at en må følge opp med noe annerledes fôring for å få ut potensialet. Generelt tåler den nye hybridpurka dårligere at vi bruker et sterkt fôr som diefôr i drektigshetstida.

– Dere må fôre med et svakere fôr i drektigshetstida, forklarte William Steyn.

I dietida blir det derimot motsatt. Her trengs mer aminosyrer og sterkere fôring. Hvor sterk er avhengig av hvor mange avvente en får.  I dag bruker mange  samme fôr både til drektige og diegivende purke. Det bør vi ikke lenger gjøre.  Det trengs mer skreddersydd fôring.  

Annerledes purkefôring

Både Fiskå, Norgesfôr og Felleskjøpet vil gjøre noe med purkefôret sitt slik at det tilpasses den nye purka.

– Vi oppgraderer drektighetsfôret og vil gjøre en innsats for å få flere til å bruke det. Mange bør trolig skaffe seg en ny silo, sier Kari Ljøkjel, utviklingsjef svinefôr i Felleskjøpet. Dagens to typer diefôr slås også sammen til et. Et nytt fôr laktasjon med mer lysin vil så bli et alternativ i dietida.

– Det mest optimale vil være å bruke drektighetsfôr kombinert med laktasjon, anbefaler Ljøkjel.