Stikkord

Forskning

I utviklingen av slaktegrisen i perioden 2005-2020 vil en øke vektleggingen på tilvekst, fôrutnytting, slaktekvalitet og produktkvalitet (kjøttkvalitet og fettkvalitet).

– Norsvin har en stor og god avlsavdeling. Jeg får nye oppgaver med å lede den, en oppgave som jeg gleder meg til. Men jeg gruer meg litt også, sier

Avlssamarbeidet mellom Norsvin og Quality Genetics (QG) materialiserer seg nå i praksis. I begynnelsen av desember var svenske avlsfolk på Norsvins rånetestingsstasjon Bjørke for å velge ut de første landsvinrånene

Systematisk avl og god helse gjør at Norsvin landsvin vinner innpass både i Norden, USA og Øst-Europa. Det selges allerede mer Norsvin landsvinsæd i utlandet enn i Norge.

Det er to nye forskningsprosjekter på gang innen moregenskaper og robusthet.  

En gris som tåler mer var i fokus på Norsvins årlige møte for avlsbesetninger. Dette skal bidra til å gjøre Norsvin ledende i nasjonal og internasjonal avl.