Publisert: 12.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Danskene importerer pietrain for sædproduksjon

Landsutvalget for svin i Danmark har besluttet å importere et antall halothanfrie pietrainråner, slik at danske svineprodusenter kan få tilbud om pietrainsæd.


Danskene importerer pietrain for sædproduksjon

Landsutvalget for svin i Danmark har besluttet å importere et antall halothanfrie pietrainråner, slik at danske svineprodusenter kan få tilbud om pietrainsæd.

 

Bakgrunnen for beslutningen er at eksporten av slaktegriser, og særlig smågriser, nærmest har eksplodert i løpet av det siste året. Direktør Orla Grøn Pedersen i Landsutvalget for svin skriver i det danske magasinet Svin at det ble eksportert 2,3 millioner levende griser fra landet i 2004. I år forventer Landsutvalget at eksporten kommer opp i 3,7 millioner. Parallelt med dette faller slaktingen på samvirkeslakteriene i Danmark med 0,8 millioner griser.

– Den økte eksporten har utløst et stigende ønske fra danske smågrisprodusenter om å få lett tilgang til pietrainsæd av god kvalitet. Tyske slaktegrisprodusenter og tyske slakterier er vant til at pietrain inngår i slaktegrisen. Faktisk er det overraskende hvor utbredt pietrain er i det meste av Europa, så nær som de nordiske landene og Holland, skriver Orla Grøn Pedersen.

Men han føyer til;

– Våre tidligere forsøk viser at bruk av pietrainsæd ikke er økonomisk for de som leverer til danske slakterier. Riktignok har den litt høyere kjøttprosent, men det mer enn oppveies av vesentlig dårligere tilvekst. Bruk av pietrainsæd er altså bare fornuftig når det er snakk om eksportproduksjon, framholder Landsutvalgets direktør.