Publisert: 11.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt bankbygg for biologien

Biobanken har åpnet ny konto i nye, lyse og romslige lokaler i Hamar. Nå er det slutt på lagring av blod- og vevsprøver i trange, gamle kjellerlokaler på Norsvinsenteret.


Nytt bankbygg for biologien

Biobanken har åpnet ny konto i nye, lyse og romslige lokaler i Hamar. Nå er det slutt på lagring av blod- og vevsprøver i trange, gamle kjellerlokaler på Norsvinsenteret.

 

Biobanken startet i det små med et ørlite laboratorium og et par frysebokser i kjelleren på Norsvinsentret. Etterhvert ble det flere frysebokser, og forholdene begynte å bli litt trange og kummerlige. Byggingen av det nye Biohuset i sentrum av Hamar kom derfor på et bra tidspunkt i forhold til biobankens utvikling. I høst ble det nye huset tatt i bruk, etter åpning av daværende næringsminister Børge Brende og moderniseringsminister Morten Andreas Meyer. I tillegg til BioBank AS, har også Geno, Norsk Kjøttfeavlslag, Mattilsynet og deler av Høgskolen i Hedmark flyttet inn i Biohuset i Hamar.

Selskapet BioBank AS eies av AquaGen AS, Geno og Norsvin, hver med en aksjepost på en tredjedel.

Et nytt og fint laboratorium står nå til biobankens disposisjon. Det ligger vegg i vegg med lagerrommet for prøver. En biobank er rett og slett en samling av biologisk materiale som er lagret og systematisert slik at prøver kan brukes til analysearbeid. Materialet kan være spesifiserte celler, vev, blod, sæd og annet.

Foreløpig er hovedaktivitetene i BioBank AS innsamling, bearbeiding og lagring av prøver. Snart skal det også etableres DNA- og RNA-ekstraksjon. I virksomheten inngår også programmering og oppbygging av databaser. Foreløpig jobber det cirka 2,5 årsverk i biobanken, hvorav cirka ett skal nedlegges i utvikling av databaser. Biobanken vil med dette bestå av et omfattende biologisk lager av høy kvalitet, som er lett kan kobles opp mot f.eks. egenskaper i avlsmålet. Sammen med ny kunnskap og teknologi vil BioBank AS være et uvurderlig verktøy for å studere det komplekse samspillet mellom gener på arvematerialet som påvirker dyras helse, kjøttkvalitet, reproduksjon og annet.

Hver dyreart er representert i styringen av banken, hvor Eli Grindflek er prosjektleder for utvikling av biobanken og Olav Eik-Nes er daglig leder for BioBank AS.

For tida jobbes det med utvikling av logo og visuelt materiell som skal synlinggjøre bankens aktiviteter. Når de grunnleggende tingene er på plass, vil nok BioBank AS gjøre seg mer synlig som verktøy for bedrifter og miljøer som kan være potensielle brukere. Flere har allerede vist interesse, forteller prosjektleder Eli Grindflek.

Dagens eksterne kunder er for eksempel Norges veterinærhøgskole (se reportasje om forsøksprosjekt på neste side), Felleskjøpet, og Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Tjenestene som ytes for disse miljøene er først og fremst prøvetaking og lagring av prøver.