Stikkord

Forskning

Tirsdag 5. november ble ­Norsvins nye seminkarantene Omega offisielt åpnet. Noen dager  senere trippet de første seminrekruttene inn.

Norge er fortsatt blant landene i EU/EØS med desidert lavest antibiotikaforbruk til matproduserende dyr. Men nå kommer de andre litt etter.

5. november kan Norsvin formelt åpne og ta i bruk sin nye og lenge etterlengtede seminkarantene Omega. Den rommer 52 råner, og ligger for seg selv i skogen ikke langt

Avlsutviklingen stopper aldri opp. Siste skrik fra Norsvin er å ta i bruk moderne 3D-teknologi i rånetestingen. Målet er å gjøre avlsverdiene enda mer relevante for markedet.

Inne i avdeling B i Norsvin Alfa finner vi Krok, en liten råne med en listig plan… Han har nettopp kommet inn fra karantenen, og med en høy avlsverdi er han

Om du skulle befinne deg langt ute i skogen i Vang i Hedmark, er det mulig du får øye på en avkjørsel merket «Norsvin Alfa». Her finner vi produsentene av