Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

Stikkord:

Omega seminkarantene åpnet

Tirsdag 5. november ble ­Norsvins nye seminkarantene Omega offisielt åpnet. Noen dager  senere trippet de første seminrekruttene inn.


Nr. 9 – 2019

 

Bildet: Norsvindirektør Olav Eik-Nes klipper snora og foretar den offisielle åpningen av selskapets nye seminkarantenestasjon Omega.

 

Hver sjette uke kommer det til å gå seminråner inn og ut av den nye karantenen Omega. Den ligger i skogen ikke langt unna Norsvins nye seminstasjon Alfa i Hamar kommune. Nærmere omtale av byggets funksjon og hensikt ble grundig omtalt i forrige utgave av Svin (8/19).

– Åpningen av dette bygget er et veldig klart uttrykk for Norsvins tro på det avlsarbeidet i åra som ligger foran oss. Gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid i Topigs Norsvin har vi lagt grunnlaget for store investeringer i den nye seminstasjonen som vi åpnet i 2017, og nå denne nye seminkarantenen, sa administrerende direktør Olav Eik-Nes i Norsvin. Det var han som klippet snora inn til det nye rånefjøset med plass til 52 seminråner.

 

Mangeårig landbruksarkitekt Asbjørn Torp, som har gjort mange oppdrag for Norsvin opp gjennom årene, traff innertier med kostnadsoverslaget sitt på den nye seminkarantenen. Til våren fyller han 100 år.

 

Til stede under åpningen, foruten representanter for Fjøssystemer, Gardsbygg, M. Dobloug med flere, var også landbruksarkitekt gjennom et langt liv, Asbjørn Torp. Han har tegnet og verdiberegnet en lang rekke bygg som Norsvin har bygd opp gjennom åra, for eksempel Hellerud i Akershus, Særheim i Rogaland, Skatval i Trøndelag, Alfa og Sigma på det gamle Norsvinsenteret i Hamar, og rånetestingsstasjonene Bjørke 1 og Bjørke 2 i Vang.

Asbjørn Torp, som for øvrig fyller 100 år våren 2020, har jobbet med landbruksbygg i hele sitt lange liv, og han har også hatt en finger med i spillet i forbindelse med den nye seminkarantenen Omega. Blant annet lagde han kostnadskalkylen for bygget, og den stemte omtrent på krona. Eik-Nes ­takket Asbjørn Torp for hans livslange innsats for landbruket, og ikke minst for innsatsen i byggeprosjekter som Norsvin har vært involvert i.

FØRST UT: Etter vask og desinfisering var det klart for de første innflytterne i Omega.
[Foto: Hanne Sveum]