Publisert: 25.12.2018 Oppdatert: 25.02.2019

Stikkord:

Avlsbesetningsmøtet 2018

Her er årets prisvinnere

Norsvin har igjen kåret de beste avlsbesetningene ut i fra prestasjonene i avlsbesetningsoppgjøret. På avlsbesetningsmøtet i Hamar i november ble resultatene fra avlsbesetningsoppgjørene for oppgjørsåret 1. oktober 2017 til 30. september 2018 avslørt. 


Bilde: DUROCRÅNE: Daglig driver i Svein Skurdals durocbesetning, Inger Lutje Schipolt, tok imot avlsstatuetten for beste durocråne.

Prisene ble presentert og delt ut av Tove Olsbyengen og Erling Sehested i Norsvins avlsavdeling. 

Beste landsvin foredlingsbesetning
Norsk landsvin er selve flaggskipet i TopigsNorsvin, og har, krysset med nederlandske Z-linjen, gjort formidabel internasjonal suksess.

LANDSVIN: Jan og Tonje Botilsrud hadde nok en gang beste foredlingsbesetning for landsvin.

I år var 31 besetninger rangert, og 18,8 poeng skilte mellom 1. og 3. plass.

3. plassen gikk i år som i fjor til Raymond Himberg (sønn) og Nils Henry Haugen (far) (67,4 poeng) i Vestfold.

På 2. plass kom Hvam videregående skole (72,4 poeng), representert ved Arve Sunde og Marit Flintegård. Besetningen har vært foredlingsbesetning i hele 55 år!

Men på toppen tronet igjen Tonje og Jan Botilsrud, Hedmark, med sine 86,2 poeng. De har i flere år hatt landets beste foredlingsbesetning av landsvin. 

Beste duroc foredlingsbesetning

Topigs Norsvin har valgt å satse på norsk duroc som en av sine farraser. Dette betyr at populasjonen må økes, en oppgave som det jobbes mye med i disse dager. Nå bygges det opp flere besetninger som legger om til SPF, og i år var det derfor fire besetninger som hadde data som kunne sammenlignes og inkluderes i oppgjøret. Farrasene er krevende linjer å avle på, men durocbesetningere gir resultater. 

DUROC: Marte Nilsen og Vidar Bergsholm ble stolte vinnere av årets beste foredlingsbesetning for duroc.

Vinneren av årets durocoppgjør og prisen for beste foredlingsbesetning gikk til en besetning som i årevis har vært i toppen i av durocoppgjørene, men i år vant Vidar Bergsholm og Marte Nilsen, Vestfold, suverent med 69,8 poeng.

2. plassen gikk til Ole og Christina Eggum, Akershus, med 49,8 poeng. Og tredjeplassen gikk i år til Gudbrandsdalen og Svein Skurdal. Besetningen, som til daglig driftes av Inger Lutje Schipolt, med 41,7 poeng. 

Beste formeringsbesetning
I år var det 46 formeringsbesetninger som ble rangert for kåring. I denne kategorien har det vært temmelig close race, og til slutt var det bare 6,3 poeng som skilte 1. og
3. plassen.

Førsteplassen gikk til Jon-Birger Hangaard og Merethe Lie, Kongsvinger, med 77,7 poeng.

Andreplassen fikk Johannes Silde, Hordaland, med 76 poeng, og tredjeplassen gikk til Rogaland og Magnar Fjeldheim og Marit Rimestad (71,3 poeng). 

Avlsstatuettene
Avlsstatuetten for beste durocråne, 271385 Evne, gikk i år til Svein Skurdal, Oppland (hovedbilde).

Avlsstatuetten for beste landsvinråne ble kapret av 274774 Coil, som eies av Ove Bruheim, Sogn og Fjordane.

LANDSVINRÅNE: Ove Bruheim fikk
avlsstatuett for beste landsvinråne.