Publisert: 12.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

Stikkord:

Best på avl og svinehelse

På Norsvins avlsbesetningsmøte i november trakk administrerende direktør Olav Eik-Nes opp goblale trender og Topigs Norsvins videre vei og plass. 


– Hver femte slaktegris i verden, eller 110 millioner slaktegriser årlig i 54 land, har nå Norsvins genmateriale i seg. Målet er at vi skal styrke posisjonen vår ytterligere framover, sa Eik-Nes. 

Det som preger de globale trendene for svineproduksjon er økte fôrkostnader, mer vertikal integrering av produksjon, konsolidering av avlsselskap, og tøffere trusselbilde når det gjelder svinesykdommer. Særlig fokus har utbruddene av svinepest i Europa og Kina hatt. Andre viktige trender er økt fokus på dyrevelferd og bærekraft. Dessuten kommer ny teknologi som kan brukes i husdyravlen. 

– Dette må vi ta hensyn til og manøvrere etter, sa Eik-Nes. Innsamling og bruk av nye store datamenger, det som også kalles big data, kommer i tillegg til det som allerede samles inn i dag. Her blir det svært viktig å avklare eierskap og bruk av disse dataene. Tine og Felleskjøpet samarbeider nå om et slikt stort prosjekt, og både Norsvin og Geno er invitert til å vurdere dette nærmere. 

Topigs Norsvins mål og strategier framover er å videreutvikle mulig­hetene som ligger i den nyeste teknologien innen computerteknologi som tas i bruk på de to avlsstasjonene i Norge og Canada. 

– Vi ønsker en bærekraftig avlsframgang med høy helsestaus (SPF), sier Eik-Nes. Selskapet har som mål å doble den årlige avlsmessige framgangen som skal bidra til økt verdiskaping hos eiere og kunder.