Stikkord

Forskning

Det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt dyrevelferd i svinebesetninger, særlig slaktegrisproduksjon. Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har vedtatt en handlingsplan med et dyrevelferdsprogram for slaktegris.

– Den nye måten å redigere gener på er lett å ta i bruk. Og den er billig. På mange måter kan vi si at vi har fått en demokratisert

Nå er landets første durocbesetning med høyhelsestatus i gang. Det måtte en form for keisersnitt til for å skaffe friske grisunger av SPF-kvalitet til den nye durocbesetningen som nå bygges

Det ble kjempetrøkk og stor interesse da omlag 500 mennesker strømmet til under åpningen og den åpne dagen på Norsvins nye seminstasjon Alfa 9. mai.

– Etter oljetida vender flere blikket mot bioressursene. Det grønne skiftet har pågått lenge. Det grønne skiftet er oss, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

– Durocens produksjonsegenskaper har økt veldig, men kjøttprosenten har stagnert. Vi jobber med det, og venter en bedring, sa Norsvins avlssjef Erling Sehested.