Publisert: 16.04.2018 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny forskrift – MRSA

Ny forskrift om bruk av beskyttelsesutstyr for å hindre MRSA-smitte fra mennesker til griser


Ny forskrift - MRSA

Ny forskrift om bruk av beskyttelsesutstyr for å hindre MRSA-smitte fra mennesker til griser

Forskriften finner du her.

Forskriften pålegger personer som har kontakt med svin eller oppholder seg i bygninger eller på arealer der svin holdes å bruke beskyttelsesutstyr for å beskytte dyrene mot smitte med antibiotikaresistente bakterier fra mennesker dersom de i løpet av de siste 12 månedene har vært i en av følgende situasjoner:

a. hatt kontakt med et dyr som man visste visste var positiv for antibiotikaresistente bakterier eller senere fått kunnskap om at dyret var positivt under kontakten

b. har besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet

c. har vært innlagt på helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende helseundersøkelse, i utlandet

d. har arbeidet som helsearbeider i utlandet

e. har oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet

f. har oppholdt seg mer enn seks uker sammenhengende i utlandet, eller

g. har testet positivt for antibiotikaresistente bakterier.

Personer som kan dokumentere at de har testet negativt for den antibiotikaresistente bakterien MRSA unntas fra denne plikten.

Departementene mener at det foreligger grunn til mistanke om smitte med MRSA for personer som har vært i en risikosituasjon som beskrevet i punktene a til g overfor. Legeundersøkelser vil derfor være en rett for personen og det vil være en plikt for legen/kommunelegen til å gjennomføre slik undersøkelse. Undersøkelse og behandling vil være dekket av folketrygden, også selv om vedkommende ikke er medlem i folketrygden.

Spørsmål om denne forskriften kan rettes til ditt lokale Mattilsyn:

  • Telefon 22 40 00 00.
  • Åpent hverdager kl. 8.00–15.45 (8.00–15.00 fra 15. mai til 15. september).