Stikkord

Forskning

Antibiotikaforbruket til dyr ned i EU

Publisert: 07.12.2019 Oppdatert: 07.02.2020

Norge er fortsatt blant landene i EU/EØS med desidert lavest antibiotikaforbruk til matproduserende dyr. Men nå kommer de andre litt etter.

Alfa har fått sitt Omega

Publisert: 30.08.2019 Oppdatert: 07.02.2020

5. november kan Norsvin formelt åpne og ta i bruk sin nye og lenge etterlengtede seminkarantene Omega. Den rommer 52 råner, og ligger for seg selv i skogen ikke langt unna seminstasjonen Alfa.

Pig Brother er på lufta

Publisert: 28.06.2019 Oppdatert: 07.08.2019

Avlsutviklingen stopper aldri opp. Siste skrik fra Norsvin er å ta i bruk moderne 3D-teknologi i rånetestingen. Målet er å gjøre avlsverdiene enda mer relevante for markedet.

En råne med en plan

Publisert: 12.05.2019 Oppdatert: 12.06.2019

Inne i avdeling B i Norsvin Alfa finner vi Krok, en liten råne med en listig plan… Han har nettopp kommet inn fra karantenen, og med en høy avlsverdi er han på god vei til å bli en av de mest populære eliterånene.

En historie om pratsomme råner

Publisert: 05.03.2019 Oppdatert: 05.06.2019

Om du skulle befinne deg langt ute i skogen i Vang i Hedmark, er det mulig du får øye på en avkjørsel merket «Norsvin Alfa». Her finner vi produsentene av svine­næringas edle dråper, seminrånene.

Hamars bioklynge fikk NCE-status

Publisert: 26.12.2018 Oppdatert: 26.02.2019

Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, Heidner Biocluster, ble 8. november tildelt status som Norwegian Centres of Expertice (NCE).