Stikkord

Forskning

– Du må like å kjøre bil, sier hun. SVIN er på reportasjetur med avlskonsulent Irene Fosså (38) i Norsvin. Vi møter henne på en bensinstasjon i Lom. Hun setter

Global produktspesialist Torunn Aasmundstad i semin- og ­eksportavdelingen blir ny alvssjef i Norsvin. Hun har ingen direkte programerklæring, men røper at avlsteamet i selskapet bedriver scenariotenkning når avlsmålet utvikles. De

På forespørsel om å bli med ut i en foredlingsbesetning for å snakke om utviklingen som har vært i landsvinavlen, var avlsforsker Olsen ivrig etter å komme nettopp hit til

På Hvam videregående skole har det vært drevet avls­arbeid på norsk landsvin helt siden oppstarten av organisert ­svineavl i Norge. Arve Sunde har fulgt grisen her i 40 år, og

Anja Varmløse Strathe fra Københavns Universitet holdt foredrag om framtidas fôring av drektige og diegivende purker på Grisekongressen i Herming. Det er mange faktorer det skal tas hensyn til når

I prosjektet Små-i-Ro er målet å betre helsa på smågrisen i Rogaland. Eit av tiltaka er å kartlegge førekomsten av APP-bakterien i purkebesetningane. APP gjev luftvegssjukdom og viser seg på