Stikkord

Forskning

I 10 år har genomisk seleksjon stått sentralt i Norsvins avlsarbeid. Men hva er egentlig genomisk seleksjon? Og hvilke resultater har metoden gitt?

HK Scan Sverige starter ifølge en artikkel i bladet Kjøttbransjen et avlssamarbeid med PIC. Samarbeidet skaper muligheter for ytterligere forbedring av Hampshiregrisens egenskaper, heter det.

En tradisjon som strekker seg like langt tilbake som til oppstarten av foredlingsbesetningssystemet på norsk landsvin for 60 år siden, er avlsbesetningsoppgjøret, med rangering av besetningene.

Harald Bøhnsdalen har solgt livdyr i over 30 år. For ham er dyptgående innsikt om purkeadferd nøkkelen til trivsel i fjøset både for folk og dyr. 

Det kan være utfordrende å avle på adferd fordi det er krevende å samle inn gode og objektive registreringer.

I forskningsprosjektet «Genes To Behave» jobber Norsvin med å utvikle nye adferdsegenskaper basert på data fra videokamera og fôringsstasjoner.