Publisert: 22.02.2024 Oppdatert: 22.02.2024

Stikkord:

Nysatsning på griserasen Hampshire

HK Scan Sverige starter ifølge en artikkel i bladet Kjøttbransjen et avlssamarbeid med PIC. Samarbeidet skaper muligheter for ytterligere forbedring av Hampshiregrisens egenskaper, heter det.


Bildet: Her er en fin gjeng Hampshire-kamerater. Foto: ScanPig

 

Hampshire avl i Sverige feirer 50 år i år og farrasen er i dag ifølge Kjøttbransjen dominerende på det svenske markedet med drøyt 70 prosent markedsandel. Hampshire eksporteres til Storbritannia, Norge, Belgia og Danmark.

Ifølge Åsa Bönnestig i Svenska Köttföretagen AB stemmer det at Hampshire tidligere har hatt en markedsandel på rundt 70 %.

– Men mange av produsentene som har sluttet med griser brukte Hampshire. Markedsandelen deres sank i 2023, samtidig som flere kunder har byttet til TN Duroc det siste året. TN Duroc hadde en markedsandel på 18 % i 2023. Det ble solgt i underkant av 110.000 TN-Duroc sæddoser i 2023, sier Åsa Bönnestig.

Adm.dir. Karl Johan Møller Klit i Topigs Norsvin Danmark ApS ser markedet for TN Duroc vokse i Sverige.

– Ambisjonen for 2024 er på minst 120.000 solgte doser i Sverige, sier Møller Klit.

 

Familien Bjørneng

I Norge har ScanPig AS i halvannet tiår sørget for at Hampshire også har vært tilgjengelig for norske svineprodusenter. Helt sentralt i dette arbeidet er familien Bjørneng på Bergan Gård ved Vormsund.

– Kvaliteten på den den jobben de har gjort, kan kanskje best synliggjøres ved at deres besetning nå er en av tre besetninger som leverer Hampshire-råner til seminstasjonene i Sverige. Samarbeidet med PIC vil ha betydning for vårt avlsarbeid her i Norge, og vi ser frem til det, sier Emilie Oldervik som leder det daglige arbeidet i ScanPig AS.

 

Foto: Shutterstock

 

To avlsbesetninger

Magnus Lindholm, som er innkjøpsdirektør dyr hos HK Scan Sverige, er stolt og glad for å kunne starte dette samarbeidet med PIC.

– Også det faktum at de ser et så stort potensial i rasen. Samarbeidet gir oss helt nye muligheter i videreutviklingen av Hampshire og svensk svineavl, som igjen skaper gode forutsetninger for framtiden for svensk svineoppdrett generelt, sier Lindholm til Kjøttbransjen.

I dag drives det avlsarbeid på to avlsbesetninger i Sverige og en i Norge. I forbindelse med opp- start av samarbeidet med PIC gjøres det også en utbyggingsinvestering ved Esereds Lantbruk i Halland, hvor et nytt grisehus skal bygges i 2024. Satsingen på det nye grisehuset muliggjør mer effektiv produksjon med enda høyere smittevernsikkerhet, og målet er en betydelig økt bestand av Hampshire og dermed større avlsunderlag og høyere genetiskframgang.

 

Stort utviklingspotensial

– Vi ser at det finnes et stort utviklingspotensial i det nordiske markedet generelt, men også for Hampshirerasen, og ser fram til muligheten for å være med og bidra til å få en enda sterkere og mer konkurransekraftig svensk grisenæring framover”, sier business development manager Jack Keane i PIC.

I 2023 vokste Hampshire ifølge styreleder Bjørn-Ole Juul-Hansen i ScanPig AS med åtte prosent i Norge, mens semintallet generelt sank med 2,5-3 prosent.

– Vi ser at bønder som prøver griserasen ser fordelene og gjerne fortsetter med den. At verdens største avlsselskap nå trer inn i avlsarbei- det ser vi fram til, selv om fokuset fortsatt skal være en gris tilpasset nordiske forhold, sier Juul-Hansen.