Publisert: 12.12.2023 Oppdatert: 12.12.2023

Stikkord:

Kåret årets beste avlsbesetninger

En tradisjon som strekker seg like langt tilbake som til oppstarten av foredlingsbesetningssystemet på norsk landsvin for 60 år siden, er avlsbesetningsoppgjøret, med rangering av besetningene.


 

De første resultatene og poengene for foredlingsbesetningene ble publisert av det som da var Norsk Svineavlslag for året 1963. 

Nå som da, gjelder det at alle driver sin foredlings- eller formeringsbesetning ut fra ulike rammebetingelser, men med samme målet for øyet; å skape et best mulig avlsmateriale. Det kan slås fast at de har lykkes godt med den oppgaven , både når det gjelder avl på landsvinet, men òg på rasen duroc, som kan vise til en formidabel avlsframgang for viktige egenskaper på relativt få år. 

Formeringsbesetningene produserer nå supereffektive og høytytende TN70-purker, som bidrar til svært gode resultater i bruksbesetningene.  

Offentliggjort på avlsbesetningsmøtet
Årets resultater ble offentliggjort på avlsbesetningsmøtet, som arrangeres over to dager i november hvert år. Norsvin rettet på møtet en stor takk til alle avlsbesetningene, som gjennom det daglige arbeidet bidrar til solid avlsframgang for de norske griserasene. 

Prestasjoner i enkeltbesetninger skal tradisjonen tro også trekkes frem. Dette er besetninger som gjennom sitt avlsarbeid har levert topp resultater gjennom oppgjørsåret, og som legger lista og viser hvor gode resultater det er mulig å oppnå. 

Det er de tre høyest rangerte besetningene for hver rase eller rasekrysning som offentliggjøres.

 

 

Jan og Tonje Botilsrud er beste landsvin foredlingsbesetning for 10. år på rad!

 

Beste landsvin foredlingsbesetning

Når det gjelder oppgjøret for foredlingsbesetninger med Norsvin Landsvin var i år 26 besetninger rangert. 

1. plass: Jan og Tonje Botilsrud, Grue, Innlandet 

2. plass: Jan Bjorland, Nærbø, Rogaland

3. plass: Ole Bjarne og Eli Enger, Stange, Innlandet

Jan og Tonje Botilsrud er med det beste landsvin foredlingsbesetning for 15. gang, og for 10. år på rad. Besetningen startet opp i 1989 og har dermed drevet avlsarbeid på landsvin i 34 år. Gjennom alle disse årene har de ikke bare drevet avlsarbeid av ypperste klasse i sin egen besetning, men også vist et brennende engasjement for avlsarbeidet generelt og opparbeidet seg enorm kunnskap og erfaring.

Besetningen gir seg som foredlingsbesetning i løpet av høsten og viser med all tydelighet at de gir seg mens de er på topp. Norsvin gratulerer Jan og Tonje Botilsrud som beste landsvin foredlingsbesetning!

Her kan du film fra topp-besetningen i Grue.

 

 

Besetningen til Vidar Bergsholm og Marte Nilsen troner øverst blant duroc-avlerne!

 

 

Beste duroc foredlingsbesetning

Duroc som farrase kan vise til en imponerende framgang på viktige egenskaper, og har blitt godt mottatt på det internasjonale markedet. For durocbesetningene gjelder det i aller høyeste grad, at besetningene driver ut fra vidt forskjellige forutsetninger. 

Tradisjonen med oppgjør for durocbesetningene startet i 2003 og i år er det er 11. gang Norsvin deler ut prisen for beste durocbesetning. Det er 8 besetninger som er rangert.

1. plass: Vidar Bergsholm og Marte Nilsen, Stokke, Vestfold og Telemark

2. plass: Even Landrø, Skaun, Trøndelag

3. plass: Raymond Himberg, Sandefjord, Vestfold og Telemark

Vinnerne, Vidar Bergsholm og Marte Nilsen, kan vise til topp resultater gjennom veldig mange år og har vunnet oppgjøret fem ganger tidligere. 

 

Kjell Erik Galde og Anita Tråstad mottok pris som beste formeringsbesetning!

 

Beste formeringsbesetning

Av avlsbesetningene med ansvar for hybridavlen, formeringsbesetningene, var 30 besetninger rangert i årets oppgjør. 

1. plass: Anita Tråstad, Skjåk, Innlandet

2. plass: Jon Arne Sesseng, Selbu, Trøndelag

3. plass: Håvard Jystad; Inderøy, Trøndelag

Skjåk blir gjerne omtalt som svineavlens vugge, og nettopp i jubileumsåret er altså vinneren fra Skjåk.

 

 

Rebekka Bø mottok avlsstatuetten for beste landsvinråne!

 

 

Beste landsvinråne

Avlsstatuetten henger høyt blant foredlingsbesetningene, og gis til den rånen som har den beste gjennomsnittlige avlsverdien over tre måneder i oppgjørsåret. Det er kun råner som har minst fem sønner testet på Norsvin Delta og minst 50 unggrismålte avkom i felt som kvalifiserer til statuetten. Hos landsvin var det i år en relativt klar vinner, en solid råne med gode resultater og få svakheter. Årets vinner landsvin ble rånen Farm fra Bø Gard ved Rebekka og Jakob Bø, Randaberg, Rogaland

 

 

Statuett for beste durocråne gikk i år til Raymond Himberg for rånen Ybarra!

 

 

Beste durocråne

For duroc var det særdeles jevnt, her skilte det bare 0,8 poeng mellom de tre beste rånene. Årets vinner er en råne som er god på det meste. Fôrforbruk og tilvekst, samt slaktegrisoverlevelse og eksteriøregenskaper. Årets vinner duroc ble rånen Ybarra fra Raymond Himberg, Sandefjord, Vestfold og Telemark

 

 

60-årsjubilanter
Fire av dagens avlsbesetninger har vært med gjennom hele historien, siden oppstarten i 1963 og fram til i dag. Det har naturligvis vært et generasjonsskifte eller to, men de har hele tiden hatt status som enten foredlings- eller formerings­besetning. 

 

 

Besetningene som har vært med helt siden starten, og som ble hedret for innsatsen på avlsbesetningsmøtet, er: Ola og Kari Aanstad, Arne Elias og Johan Valskrå, Hvam videregående skole, og Tore Rune Kummen. Besetningen til Ola og Kari Aanstad, Arne Elias og Johan Valskrå og Hvam vdg. skole har hatt foredlingsbesetningsstatus helt siden 1963. Besetningen til Ivar, Ruth og nå Tore Rune Kummen var foredlingsbesetning fram til 1999, da de startet med hybridavl og ble formeringsbesetning.

25 år som formeringsbesetning
Norsvin fikk for en tid tilbake en oppfordring om at 25-årsjubilanter blant formeringsbesetningene også burde markeres

Det som gjelder er altså at besetninger har drevet som formeringsbesetning i minst 25 år, og fortsatt driver aktivt.

I år ble følgende 25-årsjubileer markert: Erling Egge, Arnstein Røli, Bjørn Borgen, Harald Bøhnsdalen, Eli og Ole Bjarne Enger, Arvid og Inger-Lise Varhaug, Håkon Kvarving, Magnar Fjeldheim, Carl Wilhelm Hage, Thrond Aase og Per Egil Hårberg.