Anders Gunnarson på Halla Gård i Kvänum i Sverige produserer «Hålbarhetsgris» og har en visjon om et lukket kretsløp. Grisene er motoren i kretsløpet og en del av dem holdes i store flokker med mulighet for utegang. 
God reproduksjon, og spesielt det å få purkene drektig til ­ønsket tid, er en forutsetning for effektiv og lønnsom smågrisproduksjon. Grisingsprosenten har størst betydning for ­produksjonsresultatet hos purkene. 
Å kunne se brunst hos purker og finne riktig tidspunkt for inseminasjon, er avgjørende i svineproduksjonen. Brunstutvikling som ender opp med eggløsningen, styres av et fint samspill mellom indre og ytre faktorer. 
En bedekningsavdeling som fungerer godt for dyr og røkter er avgjørende for å få høy grisinsgsprosent og gode produksjonsresultater. Flere viktige faktorer må på plass for å få en velfungerende bedekningsavdeling.
Ungpurker som kommer i brunst til ønsket tid, og som kan ­insemineres samtidig med resten av purkene i pulja, er ­nøkkelen til samlet grising og jevne puljer. En velfungerende rekrutteringsavdeling er viktig for å få til dette.
Norsvin tilbyr nå et nytt studiekurs om forbedret reproduksjon hos purker. Hovedfokuset i kurset er grisingsprosent, samla puljer og jevn produksjon.  

Den 24. august i år hadde vi en artikkel i Nationen – Faglig snakka: «Måler vi fôreffektivitet riktig?» Her belyste vi hvor store forskjeller det er i næringstetthet og kostnader til kraftfôr for ulike dyreslag. 
Store framskritt i arbeidet med videoteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring har gitt Norsvin muligheter til å registrere atferd i bingen på en helt ny måte.