Hvorfor kvalitetsavvik i skinka?

Publisert: 28.05.2020 Oppdatert: 28.05.2020

Det fireårige prosjektet «EG! Kvalitetsavvik i skinke» startet i 2019, og jobber med å finne ­årsaken til ulike kvalitetsavvik som gradvis har dukket opp i norske skinker. 

En roligere vår

Publisert: 28.05.2020 Oppdatert: 28.05.2020

I skrivende stund ser verden ganske annerledes ut enn for et par uker siden, og ingen vet helt hvordan eller hvor lenge korona vil påvirke samfunnet framover.

Rekordene blir slått

Publisert: 28.05.2020 Oppdatert: 28.05.2020

Er det grenser for effektivitetsveksten til norske purker? Vi skal ikke driste oss til å svare skråsikkert på det. Veksten er i hvert fall veldig sterk. 

– Norsk landbruk helt i front

Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

– Norsvin er et eksempel på at norsk landbruk er helt i front. Kompetansen vi har i næringer innenfor avl har paralleller til det vi har av kompetanse innenfor skogbruk og jordbruk og andre deler av bio­økonomien.

Gode råd til bonden som byggherre

Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

I landbruket bygges stadig større og mer kostbare driftsbygninger. Det medfører skjerpede krav til bonden som byggherre. Mislykkede byggeprosjekter kan føre til kostnadsoverskridelser, økonomiske tap og rettssaker.

Ny purkeoversikt i Ingris

Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

Purkeoversikten gir status for alle purker i besetningen på dagens dato. Dersom registreringene i Ingris er ajour vil denne være et speilbilde av situasjonen i grisehuset. I disse dager kommer en ny versjon av purkeoversikten i Ingris.