Griseløftet – et riktig skritt å ta

Publisert: 10.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

Nortura hadde midt i oktober tegnet griseløftavtaler med 111 produsenter og en leveranse av 120 000 slaktegris. En av produsentene som vil løfte grisen er Robert Heum i Vestfold.

Merpris for ekstra dyrevelferd

Publisert: 10.09.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Nortura innfører merpris og ei ny varelinje fra produsenter som har griseløft-avtale. Avtalen stiller krav om ekstra plass til smågriser og slakte­griser, dyrevelferd og anti­biotikabruk. 

Stor nedgang i lønnsomheten

Publisert: 10.09.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Det er stor nedgang i lønnsomheten i 2018 i forhold til 2017. Hovedgrunnen er stor nedgang i svinekjøtt- og smågrisprisene. Prosentvis har slaktegrisprodusentene størst nedgang.

– Følg grovfôrsonene

Publisert: 10.09.2018 Oppdatert: 10.12.2018

– Det blir galt å bruke samme forholdstall over hele landet. Vi har inndelt landet i grovfôrsoner. Hvorfor ikke justere dem etter regionale forsøksringers tall for avlingsuttak?

Frykter krav til økte spredearealer

Publisert: 10.09.2018 Oppdatert: 10.12.2018

– Vi kan ikke se hele landet under ett. Gjødselforskriftene må tilpasses regionen de skal virke i, og de må være faglig begrunnet, mener Bjørn Ståle Bekkeheien.

Dialog eller konfrontasjon

Publisert: 10.09.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Dialog eller konfrontasjon kan være en tilfeldig eller valgt kommunikasjonsstrategi.     

Fra 23 til 17,5 millioner danske griseslakt

Publisert: 10.09.2018 Oppdatert: 10.12.2018

I stigende grad blir danske griser eksportert til utlandet, noe som går ut over arbeidsplassene på danske slakterier.