Formeringsbesetning satser SPF i nytt hus

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

På Sønstegård i Halden er det bygd 1500 kvadratmeter nytt grisehus. Gunn Amundsen Eng og Jon Eng satser som formeringsbesetning med SPF status.

Miljøet påvirker produksjon og dyrevelferd

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

Visste du at for hver ˚C under nedre kritiske temperatur øker det frivillige fôropptaket til grisen med ca. 1,5 prosent? Ustabil fjøstemperatur kan derfor øke fôrforbruket. I tillegg til kraftfôr og genetikk er miljøet også viktig.

– Svineprodusentene er mørbanka

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

– Hvorfor blir mange svinebønder i Rogaland kvalme bare av å høre ordet dyrevelferd? Fordi de er mørbanka. Det har rett og slett blitt nok for ­mange, mener Andreas Våge.

– Bedre med færre i bingen

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

–Det er viktig å vise vilje til endring. Jeg har forsøkt å gjøre ting på en annen måte når utfordringene har kommet, sier Trond Vidar Berge.

– Dyrevelferd må være faktabasert

Publisert: 10.12.2019 Oppdatert: 10.02.2020

– For meg er det faktabasert kunnskap som må ligge til grunn for vurderingene. Hva er godt nok? Hvor skal lista ligge? Fakta må være ­basis for etiske vurderinger, men debatten er ikke alltid ­basert på fakta.

Er vi godt nok rustet?

Publisert: 07.12.2019 Oppdatert: 07.02.2020

Det er i år skutt villsvin helt nord til Trøndelag, og i Østfold er villsvin et vanlig innslag i skogene. Hos noen grunneiere gjør den stor skade, men for svinebøndene er et  utbrudd av afrikansk svinepest den ­store trusselen.