Svineprodusentene blir færre, men større. Antall avvente smågriser ligger på 31 mot 28,4 i dag. Svinekjøttsalget synker med én prosent i året. Konsesjonsregler og tollvern blir omtrent som i dag, men noen tror på litt større slaktegrisbesetninger.
Reina Jochems (28) er en av flere i Norsvins forsknings- og utviklingsarbeid som brøyter helt nytt land. Utstrakt tverrfaglig samarbeid gir resultater som vekker internasjonal oppmerksomhet.
Det kan være snakk om at 60-70 svineprodusenter har blitt anmeldt til politiet etter innbrudd og ulovlige besøk i norske grisehus. De fleste som plutselig blir oppringt av politiet for avhør blir overrasket.
Et kjennetegn på gode tider for gris er ofte at det bygges nye grisehus i Rogaland. Men i 2022 finnes det nesten ingen som bygger i grisefylket i vest. Et unntak er Lisbeth og Tore Siqveland. 
En samlet husdyrnæring vil at staten skal betale for dyrenes verdi når pålegg om nedslakting fattes. 
Mye blir som før, men det blir færre og større produsenter. Dyrevelferd, helse og bærekraft blir viktigere enn før. Tollvernet vil fortsatt stå sterkt, og konse­sjonsreglene vil i hovedsak bestå. Purkene får flere avvente grisunger, og vi bruker stadig mer norskprodusert protein i fôret. 
Hvis en eiendom ødelegges fullstendig, tilintetgjøres eller blir gjenstand for ekspropriasjon, vil eieren typisk motta en erstatning. I skattemessig forstand vil ­eiendommen da regnes som ­realisert. 
– Toget for SPF går nå. De som ikke skjønner at det snart er lurt å gå om bord vil etter hvert falle av. Vi holdt igjen lenge, men skjønte at det var bare én ting å gjøre, sier Jon Leif Eikaas (58).