Publisert: 11.12.2023 Oppdatert: 11.12.2023

Stikkord:

Obligatorisk veterinærkurs

Dyrevelferdsprogrammene (DVP) er viktige i arbeidet med å ­dokumentere og forbedre dyrevelferden i Norge. Fra og med 1. januar 2024 må din avtaleveterinær ha bestått kurs for å gjennomføre DVP-besøk i svinebesetningen din. 


 

Elise Marie Eriksen, spesialrådgiver i Animalia

 

Obligatoriske kurs for både veterinærer og produsenter bidrar til økt kjennskap og forståelse for gjeldende regelverk og retningslinjer. Gjennom kurs bidrar dyrevelferdsprogrammet til holdningsendringer basert på felles kunnskapsgrunnlag.

Kurset «Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle» består av tre moduler hvor modul en og to er felles for alle arter og tar for seg dyrevelferdsprogrammene og veiledningsteori. Modul tre er delt opp i svin, storfe, fjørfe og sau. Alle modulene er inkludert i prisen. 

Fra 1. januar 2024 er dette kurset er obligatorisk for alle som skal være avtaleveterinær i DVP svin. Kurset dekker dyrevelferd for gris, grisens atferd, avvikshåndtering og gjennomføringen av et DVP-besøk. Med kurset ønsker vi å skape en felles forståelse for god dyrevelferd i svinebesetninger. 

Kurset finner du på Animalias nettside.