Årets jordbruksoppgjør ble ikke som håpet for noen, heller ikke for oss i svinenæringa.
Også for ansatte og eiere i norsk kjøttindustri ble torsdag 12. mars en dag de sent vil glemme.  
Forbrukerholdningene er i bevegelse. Norske forbrukere er nå positive til å bruke genredigering til samfunnsnyttig og bærekraftig matproduksjon i landbruk og fiskeoppdrett.  
Tall fra Arbeidstilsynet viser at det i 2018 ble rapportert inn 2504 arbeids­ulykker med personskader i industrisektoren. Dette tilsvarer 5 personer per 1000 arbeidstakere. Innenfor jordbruket var tallet 374, eller snaue 7 personer per 1000 arbeidstakere. 
Driftsmessig har ikke koronaviruset skapt problemer for Norsvins produksjon. Distribusjonen av sæd har også gått som normalt med noen få unntak. Men flere av forsendelsene ut av landet går nå med fraktfly i stedet for passasjerfly.
– Vi har hatt enkelteksporter med en verdi på opptil 1,6 millioner kroner. Men eksport av livdyr kan være transport av alt fra tre griser opp til 150 i hver sending, forteller Jørgen Pivak og Bjarne Jakob Trodahl.
Prisen på kraftfôr gjør et hopp og justeres nå to ganger hver måned. Fem øre ekstra prisoppgang betyr 22 000 kr lavere dekningsbidrag for en full konsesjon slaktegrisprodusent.
Ikke reduser fôringa de siste dagene før grising. Nye forsøk gir ny kunnskap om fôringen i drektighetstida. På Herningkongressen 2019 snakket Gunner Sørensen fra Seges og Peter Kappel Theil fra Århus Universitet om dette.