Kraftfôrprisene stiger kun marginalt, men forventes å ­stige kraftigere de neste månedene. Rimelige energirike fôrblandinger til slaktegris øker. Det er samtidig også en trend mot bruk av mer proteinrike fôrblandinger.
Fôr med høyt energiinnhold gir høyere dekningsbidrag i slaktegrisproduksjon viser et forsøk hos Fiskå Mølle. 
Norgesfôr ved Strand Unikorn har testet biokull til smågris i fasen rundt avvenning. ­Resultatene er lovende. ­Samtidig har produksjon av norsk biokull for salg ­startet på Rudshøgda.  
Flere fôrselskaper satser på ­insektlarver til å produsere proteinråvarer. Til fiskeoppdrett finnes fôr basert på ­insektprotein allerede på det norske markedet. Kylling og kjæledyr står for tur. I Australia har de et prosjekt med ­insektprotein til bruk i svinefôr.
Det var bare sau på garden da Jan Tore begynte i 2013. ­Valget sto mellom å trappe ned gardsdrifta, eller gi gass. Han valgte det siste, og har ­aldri angret på det. 
I forbindelse med samlivsbrudd kan det som kalles barnefordelingssaker oppstå. Sakstypen dekker i hovedsak tvist om foreldreansvar, fast bosted og samvær. 
Siden produksjonen av miljøfôr startet i 1994, har svineprodusentenes bruk av det økt sakte, men sikkert. Årsproduksjonen i Miljøfôr Norge er nå oppe i 60 000 tonn. Bare siste året økte salget tilsvarende ­tre – fire konsesjonsbesetninger.
Det er konflikt mellom hva som er optimal fôrstyrke for å sikre en rask fødsel med få dødfødte, og hva som er riktig fôring for å sikre størst råmelk­produksjon. Generelt anbefales sterk fôring rundt fødsel hvis en bruker riktig type fôr.