Skjåk er svineavlens vugge

Publisert: 30.10.2023 Oppdatert: 02.11.2023

Skjåk er først og fremst kjent for mandelpoteter, tørt vær, folkemusikk og tømmerstuer. Men det var i den bygda det første lokale svineavlslaget i Norge ble stiftet. Andre bygder fulgte etter det

Svin og kraftforkrevende produksjoner har i dag svært små muligheter til å få tilskudd gjennom Innovasjon Norge. Men det finnes enkelte unntak. Neste år vil tiltak innen dyrevelferd bli høyere prioritert.
– Hadde jeg ikke brukt setebeltet, hadde to gutter mistet mammaen sin den dagen, sier bonde og maskinfører Ailin Skårland.
Støtten til landbruket utgjør grovt regnet en tredjedel av EUs samlete milliardbudsjett. Og i disse dager blir fordelingen av støtten forandret.
På AgTech konferansen 2020 innledet direktørene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge med å si at forskning og utvikling basert på bioteknologi og nanoteknologi vil komme til å prege framtida i arbeidet med å skape en bærekraftig bioøkonomi.
Me har i lang tid opplevd at fleire vil setje dagsorden på dyras ve og vel i dagens samfunn.
Før jul får vi mer informasjon om hva Mattilsynet vil legge vekt på i den nye tilsynskampanjen som skal kjøres i svine­næringa i 2021. En del bønder på sør-vestlandet har antakelig litt dårlige erfaringer med den forrige, men det har rent ganske mye vann i havet etter den tid. 
Private veier er utbredt i Norge, både til bolig, fritids- og næringsformål.
Vi lager mer mat hjemme og grensehandelen er minimal. Det er nå økt etterspørsel etter både svinekjøtt, egg og meieriprodukter.