Publisert: 05.05.2021 Oppdatert: 05.05.2021

Stikkord:

Ikke MRSA hos norske svin i 2020

I 2020 ble det ikke påvist MRSA i norske grisebesetninger, noe som viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll. 


 

Et sterkt og godt samarbeid mellom næring og myndigheter for å hindre at MRSA ­etableres i norske svinebesetninger er mye av årsaken til dette.

Veterinærinstituttet undersøkte på vegne av Mattilsynet prøver fra totalt 641 besetninger av svin for MRSA. MRSA er en type ­bakterier som er resistente mot vanlig antibiotika, og kan forårsake infeksjoner hos dyr og mennesker.

Selv om MRSA ikke smitter gjennom maten, og normalt ikke er et problem for griser og friske mennesker, kan slike antibiotikaresistente bakterier forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker med svekket helse. 

Smittsomt
Det finnes flere typer av MRSA, og en av disse er en variant assosiert med dyr kalt LA-MRSA (livestock-associated-MRSA). Dette er en bakterie som er vanligst hos svin, men finnes også hos andre produksjonsdyr og sports- og kjæledyr. Dyreassosiert MRSA kan smitte fra dyr til mennesker, og videre mellom mennesker. Personer som er bærere av MRSA kan også smitte dyr.

Bakterien er relativt vanlig i Europa, men på grunn av strenge nasjonale smitteverntiltak, er forekomsten lav i Norge.