Det er tid for å be om et løft i målprisen på svinekjøtt. Tilførslene av svinekjøtt synker, markedet stabiliseres gradvis, og frafallet av svineprodusenter skyter fart. Nærmere ti prosent av slaktegrisprodusentene har kastet kortene i løpet av det siste året eller to.
Prisen på husdyrforsikring har økt for hvert år. Hos Gjensidige var økningen 12 prosent i gjennomsnitt i år. Neste år gjør den et lignende hopp.
Årets kornavlinger ser ut til å bli blant de beste på ti år. Mye høstkorn ble sådd i fjor, og fikk en god start i vår. Godt vær gjennom sesongen har bidratt til god mengde og kvalitet.
5. november kan Norsvin formelt åpne og ta i bruk sin nye og lenge etterlengtede seminkarantene Omega. Den rommer 52 råner, og ligger for seg selv i skogen ikke langt unna seminstasjonen Alfa.
Privat vei er vei som ikke driftes og vedlikeholdes over et offentlig budsjett. Slike veier reiser mange spørsmål og er ofte et tema i saker som havner hos advokater. Det gjelder særlig når veien brukes av flere. I slike saker oppstår det blant annet spørsmål om vedlikehold, opprusting og kostnadsfordeling.
Det har vært en forholdsvis stabil utvikling i antall purkeringer her til lands. I mars 2005 var det 10 ringer i drift, mens det i oktober 2019 var 11 ringer i produksjon.
– Noen trodde vi var gale som investerte fire millioner i ­halvannet mål grisehus på 90-tallet, men det har vist seg å være en god investering. Vi har overlevd nedturene ­svinenæringa har hatt, forteller Erik Gjermshus, naveier i Norges første purkering.
I gjennomsnitt fikk purkeringene et nullresultat i året 2018, og omsetningen gikk ned en million. Men det er en del variasjon i både drift, ­resultater og eieforhold.