– Gjødsla kan bli mer verdt enn kjøtt og melk. Dette er selvfølgelig en spissformulering. Men vi ser konturene av en veldig spennende utvikling, sier Svein Guldal.
Det er sju biogassanlegg som behandler husdyrgjødsel i Norge i dag. Dette tilsvarer omtrent én prosent av potensialet for biogassproduksjon av husdyrgjødsel.
Det har skjedd en aldri så liten revolusjon når det gjelder gjødselspredning i Vestfold de siste par årene. Løsninger som kombinerer gjødselkummer/laguner og konteinere gir effektiv spredning over store arealer. 
Gjødselagune koster omtrent halvparten av en gjødselkum. I Vestfold finnes snart 10 gjødsellaguner, men flertallet velger å bygge kum.  
Hvis det blir aktuelt å følge opp forslagene til nye gjødselforskrifter fra direktoratene, er det naturlig å be aktuelle aktører i næringa om innspill.
Krav om kortere spredetid som følge av forbud mot høstspredning kan få store konsekvenser. Store områder får økt behov for økt gjødsellagring, både i korn- og grasdistrikter.
Det er fosfor som hittil har hatt fokus når det gjelder husdyrgjødsel. Men innføring av makstak for tilført nitrogen som mineralgjødsel kan også skape problemer.