Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

Stikkord:

Breaking news! Afrikansk svinepest i Norge!

«Store områder av Norge stenges nå av, andre er under streng overvåkning, og på de rammede gårdene dør eller avlives tusenvis av griser. All transport mellom rammede områder stoppes. Dette får samfunnsmessige konsekvenser i tillegg til tragedien for de
involverte gårdene.


Kilden til smitten er påvist hos villsvin som har tilholdssted i Østfold. Vi står nå i en situasjon med uopprettelige konsekvenser for norsk matproduksjon og samfunnet for øvrig.

Følg med på utviklingen i vår neste nyhetssending…….»

Dette er heldigvis fake news per i dag, men det behøver ikke vare lenge dersom vi ikke tar afrikansk svinepest på alvor.

Derfor har Norsvin løftet temaet og ønsker å få myndigheter, miljøverndepartement og Mattilsynet på banen nå. 

Norsvin legger trykk på for å få til en helhetlig plan for å hindre spredning av villsvinpopulasjonen, som har stor risiko for å spre smitte av ASP. I følge overveterinær Peer Ola Hofmo har vi et handlingsrom på bare tre til fem år før det er for sent å hindre ytterligere spredning. 

Men det er ikke bare villsvin som er kilde til smitte. Jeg ser med bekymring på alt grovfôr som er importert fra land der afrikansk svinepest allerede forekommer. Derfor er det nå ekstremt viktig at alle følger Norsvins oppfordring om å ikke ta inn halm eller grovfôr i grisehuset som ikke er norskprodusert. Det samme gjelder også kjøtt av utenlandsk opprinnelse. Snakk med dine utenlandske arbeidstakere om matpakker og matrester. Tiltak på egen gård er viktig forebyggende arbeid, i tillegg til en nasjonal plan for villsvinforvaltning som kan forhindre et skrekkscenario.