MRSA-overvåkningen hos svin i 2017 er hyggelig lesning. Forekomsten er svært lav. Det ble ikke påvist klassisk LA-MRSA (CC398) i noen besetninger. I tre besetninger ble det påvist andre MRSA-typer. 
Norsvin er med i åtte søknader om nye forskningsprosjekter, med en total kostnadsramme på 75 millioner kroner. De er innenfor helse og dyrevelferd, genetikk/genredigering, video- og bildeteknologi, samt fôr­råvarer.
Alle slaktekyllingprodusenter følger kontinuerlig med på daglig tilvekst, daglig fôropptak, daglig vannopptak, temperatur og luftfuktighet. Allerede rundt 1990 startet de med daglig oppfølging av vekt og fôrforbruk.
La oss hjelpe deg å toppe slaktegrisresultatene i grisefjøset i 2018. Gjør klar for Stjerne-grisen. 
Svinebøndene Lukas Schulthess og Florian Iten i Sveits har produksjon med ekstra dyrevelferdskrav. Nesten en tredjedel av svineproduksjonen i alpelandet har ekstra dyrevelferdskrav og selges til en høyere pris.
Forma på grisenes skulderblad har stor variasjon. I Norsvin jobbes det for tida for å finne ut hvordan skulderbladet bør se ut for å kunne senke risikoen for skuldersår, og dermed kunne øke purkenes holdbarhet. 
Disse fem jentene på Mære landbruksskole er opptatt av dyrevelferden til griser. De har utviklet en idé om et produkt som skal motvirke atferdsforstyrrelser som halebiting hos gris.
En revidert avtale for kjøttbransjen i Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er under­tegnet og klar. Oppfølgingen av både bonde og slakteri blir tettere, og konsekvensene strengere. Avtalen trer i kraft 1. april 2018.