Publisert: 13.04.2018 Oppdatert: 02.05.2018

Stikkord:

Få høre om viktige forberedelser

Riktig fôring og lavt fôrforbruk

Få høre om viktige forberedelser og en god start på smågris- og slaktegrisperioden for å oppnå gode resultater. Små endringer i drifta kan fort gjøre at du tjener noen kroner mer per gris.


Riktig fôring og lavt fôrforbruk

Få høre om viktige forberedelser og en god start på smågris- og slaktegrisperioden for å oppnå gode resultater. Små endringer i drifta kan fort gjøre at du tjener noen kroner mer per gris. Daglig oppfølging og justering av fôrautomater og fôrkurver er avgjørende for å fôre riktig og unngå fôrspill. Hva er det viktig å ta hensyn til ved valg av fôr og fôringsstrategi? Variasjoner mellom besetninger gjør at registreringer gir deg mulighet for «skreddersøm»  og spesialrådgiving innen fôring.

Årets studieopplegg “Full kontroll fra avvenning til slakt” består av seks filmer og et hefte, som nå er klart til bestilling. Se videoen “Riktig fôring og lavt fôrforbruk” her.

Denne videoen er én av totalt seks videoer som er laget til årets studieopplegg. Målet med årets studiehefte er å øke svineprodusentenes fokus på registering, fôrforbruk, tilvekst og dyrevelferd. Heftet kan bestilles i den nye nettbutikken til Norsvin. Du finner det under “Fagprodukter” i meny-linjen.