Publisert: 22.03.2018 Oppdatert: 21.04.2018

Stikkord:

Prisene ned

Nortura melder nå at smågrisprisen går ned med 10 kroner fra mandag 26. mars.


Prisene ned

Nortura melder nå at smågrisprisen går ned med 10 kroner fra mandag 26. mars. Prisen blir dag 740 kroner for en helsegris på 25 kg. Vi har også fått melding om at utbetalingsprisen for svinekjøtt går ned med 50 øre/kg fra 2. april. Denne nedgangen er begrunnet med økende markedsutfordringer.

Den siste markedsprognosen viste som kjent, 2600 tonn svinekjøtt for mye i 2018. Dette var en økning på 900 tonn fra forrige prognose og skyldes kun redusert salg. Hittil i år er det produsert 3 % mer svinekjøtt og salget har økt med 1 % i fht fjoråret, – og overproduksjonen så langt er på 1240 tonn.

For øyeblikket trekkes det 120 øre/kg i omsetningsavgift og engrosprisen etter 2. april forventes å ligge på ca 135 øre under gjeldende målpris.