Publisert: 22.03.2018 Oppdatert: 23.04.2018

Stikkord:

«På Bettet» til Norsvin Rogaland

På Norsvins årsmøte ble Norsvin Rogaland tildelt årets På Bettet-pris.


«På Bettet» til Norsvin Rogaland

På Norsvins årsmøte ble Norsvin Rogaland tildelt årets På Bettet-pris. Dette er en æresbevisning som går til et fylkes- eller lokallag som har utmerket seg i året som gikk. Norsvin Rogaland, som er Norsvins største fylkeslag med 369 medlemmer, har i 2017 utmerket seg på en rekke fronter.

Den altoverskyggende saken i 2017 har vært dyrevelferd. Mattilsynets tilsynskampanje i Rogaland viste bekymringsverdige avvik hos enkelte slaktegrisprodusenter. Bilder i media viste forhold som ikke er akseptable og Norsvins fylkesleder i Rogaland, Per Inge Egeland, måtte på vegne av sine yrkesbrødre svare for forholdene som var avdekket. Norsvin Rogaland tok tak og innførte en rekke tiltak for å bedre forholdene, og for å vise at svineprodusentene i fylket tok situasjonen på alvor. Norsvin Rogaland har hele tiden stått rakrygget på at de ikke kan akseptere at dyr lider, og at Mattilsynets kontroller er nødvendige.

Samtidig med at denne store saken har krevd enorme ressurser, har Norsvin Rogaland vært landets best organiserte fylkeslag. Her er alt satt i strukturert system. Årshjulet styrer all aktivitet, – fra systematisk kontakt med lokallagene til stormøte på Undheim og regionmøtet.

Norsvin sentralt opplever til stadighet at Norsvin Rogaland har sterke og gjennomtenkte synspunkter og at de virkelig er «På Bettet».

 

 

Fylkesleder i Norsvin Rogaland, Per Inge Egeland, 90 94 03 07

Organisasjonssjef Norsvin SA, Gustav Grøholt,  91 64 93 45

Kommunikasjonssjef Norsvin SA, Wenche Helseth,  95 08 25 42